Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Klāra, Vizma

Dzimšanas dienu svin:

Rihards Ķempelis

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemēri

Publicēts: 27. septembris 2019

 Seminārs Druvas vidusskolā           23.09.2019.

1. Saldus pilsētas kultūrvide       plkst.11.00-12.15 /L. Šaule

2. Druvas vidusskola        plkst.13.15

Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemēri

1.Programmas adresāti  (pedagogu mērķgrupa) :

Valodu jomu pedagogi.

2. Anotācija.

Seminārā būs iespēja iepazīt Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemērus, gūt idejas, jaunas atziņas ceļā uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.

 

Skola2030 projektā tiek akcentēti stundas elementi, konkrēts SR, jēgpilna darbība (virzība), AS stundas beigās. Ļoti svarīgs aspekts-  aktīvs skolēns atbalstošā vidē. Skolotāja loma- mentors.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kaļišuka

Līdzās mācību saturam svarīgas ir caurviju prasmes. Apgūstot tās, skolēns prot patstāvīgi un pastāvīgi  mācīties; viņš pilnveido sevi, izzinot tēmas būtību, māk sadarboties, gūst iemaņas radoši skatīt dažādu uzdevumu risinājumus, seko līdzi savam mācīšanās procesam.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Burve

Mācību procesā liela nozīme ir integrētajām, starpdisciplinārajām mācību stundām- veidojas lietu izpratnes kopaina. Šajās stundās ir īpaši aktuāls radošais process- rodas jaunas idejas un darbības.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Laine Liepa

Krievu valodas skolotāja Ene Rožkova

Starppriekšmetu saikne, starpdisciplinārās stundas ir lielisks līdzeklis veidot izpratnes kopainu, kā arī attīstīt dažādas prasmes. Savukārt digitālās prasmes palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas. 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Koreņika

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Klāra, Vizma

Dzimšanas dienu svin:

Rihards Ķempelis

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt