Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alfrēds, Fredis, Madars

Dzimšanas dienu svin:

Kārlis Bergs, Kārlis Jānis Bajārs

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Kontakti

Skola administrācija   druvas.vidusskola@saldus.lv
skola@druva.lv 
Darbvede Ināra Grīnbarte 63839440 inara.grinbarte@saldus.lv
Dežurants   63839492  
Direktors Sergejs Beļkevičs 29103945 sergejs.belkevics@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Laine Liepa 25708719 laine.liepa@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Dace Dumbare 25708719 dace.dumbare@inbox.lv
Vietnieks informātikas jautājumos Normunds Svētiņš 29447344 normunds@druva.lv
Vietniece audz.jomā
6.-12.kl.
Maija Pūne 22478232

maija.pune@saldus.lv 

Vietnece audz. jomā
1.-5.kl.
Arvita Romanovska 26593944

arvita.romanovska@inbox.lv

Projektu darba koordinatore Liene Klagiša 25479818

liene.klagisa@saldus.lv

Vietnieks saimniecības darbā Juris Čeksters 28113979

chexteris@inbox.lv

Informācijas centra v. Liāra Beļkeviča 26558984 liarab@inbox.lv
Sociālais pedagogs Laima Bula 26200136 laimabula@inbox.lv
Medmāsa Viorika Skripkara 26161986 viorika.skripkara@inbox.lv


Skolas rekvizīti:

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola,
Skolas iela 2, Saldus pagasts, LV 3862.
 

Norēķiniem:

Saldus novada pašvaldība
Reģ. Nr.LV90009114646Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
LV42UNLA0050014277525, kods UNLALV2X, SEB BANKA AS
LV39HABA0551027582720, kods HABALV22, SWEDBANKA AS
LV60PARX0012797400003, kods PARXLV22, CITADELE AS
LV25RIKO0002013175097,  kods RIKOLV2X, LUMINOR BANKA AS 
Rēķinos jānorāda pakalpojuma saņemšanas vieta (Saldus pagasts, Druvas vidusskola).


Saldus pagasta pārvaldes iestāžu Ziedojumu konta rekvizīti:

Saldus pagasta pārvalde
Reģ.Nr.   LV90000013254
Banka     Swedbank AS
Konts     LV10HABA0551017979369
Kods      HABALV22
Norāde:  Druvas vidusskolai, ziedojuma mērķis 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alfrēds, Fredis, Madars

Dzimšanas dienu svin:

Kārlis Bergs, Kārlis Jānis Bajārs

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt