Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Kontakti

Skola administrācija   druvas.vidusskola@saldus.lv
skola@druva.lv 
Darbvede Ināra Grīnbarte 63839440 inara.grinbarte@saldus.lv
Dežurants   63839492  
Direktors Sergejs Beļkevičs 29103945 sergejs.belkevics@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Laine Liepa 25708719 laine.liepa@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Inguna Vēja 25708719 inguna.veja@saldus.lv
Vietnieks informācijas j. Normunds Svētiņš 29447344 normunds@druva.lv
Vietniece audz.jomā
6.-12.kl.
Agita Skrebele 29274875

agita.skrebele@saldus.lv

Vietnece audz. jomā
1.-5.kl.
Arvita Romanovska 26593944

arvita.romanovska@inbox.lv

Vietniece projektu darbā Ilze Kļava 29115267

ilze@druva.lv

Vietnieks saimniecības darbā Juris Čeksters 28113979

chexteris@inbox.lv

Informācijas centra v. Liāra Beļkeviča 26558984 liarab@inbox.lv
Sociālais pedagogs Laima Bula 26200136 laimabula@inbox.lv
Medmāsa Viorika Skripkara 26161986 viorika.skripkara@inbox.lv


Skolas rekvizīti:

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola,
Skolas iela 2, Saldus pagasts, LV 3862.
PVN reģ. nr. LV90000013254
SEB BANKA
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts LV65UNLA0015011130651


Saldus pagasta pārvaldes iestāžu Ziedojumu konta rekvizīti:

Saldus pagasta pārvalde
Reģ.Nr.   LV90000013254
Banka     Swedbank AS
Konts     LV10HABA0551017979369
Kods      HABALV22
Norāde:  Druvas vidusskolai, ziedojuma mērķis 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Druvas vidusskola saņēmusi balvu par labākajiem CE rādītājiem lauku vidusskolu grupā 2018. gadā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt