Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Aleksandrs, Doloresa

Dzimšanas dienu svin:

Beatrise Krista Efnere , Elizabete Vilne , Rūbija Tēraude

Inga Koreņika

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Pamatskolas izglītības programmas

Uzņemšana visās klasēs notiek katru dienu no 8.00 - 15.00. Tālrunis 63839440.

 

Izglītības programma Īss apraksts
Pamatizglītības programma

Pamatizglītības programma kvalitatīvi sagatavo izglītības turpināšanai vidējās izglītības posmā. Druvas vidusskolā pamatizglītības programmas audzēkņi apgūst angļu valodu no 1. klases. Mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi no 5. – 9. klasei veicina latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguve divos līmeņos.

Krievu valodas apguve iespējama no 2. klases.

Piedāvājam daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.

Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu

Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu kvalitatīvi sagatavo izglītības turpināšanai vidējās izglītības posmā, izmantojot mūziku skolēnu radošo un intelektuālo spēju attīstīšanai. Programma ietver viena mūzikas instrumenta spēles apguvi, padziļinātu mūzikas programmu un plašas iespējas darboties koros, ansambļos un orķestrī.

Angļu valodas apguve no 1. klases, bet krievu valodas no 2. klases.

Jaunums! Piedāvājam nodarbības prāta rosināšanai, ķermeņa relaksācijai sākumskolas posmā.
Pamatizglītības programma ar dabaszinību novirzienu 7.-9. klasei
Jaunums!

 

Pamatizglītības programma ar padziļinātu dabaszinātņu un datorikas mācīšanu. Datorikas apmācībai paredzēta viena stundu nedēļā 7., 8. un 9. klasē. Programmas saturs paredz arī programmēšanas pamatu apmācību.

Papildu stundas fizikā, ķīmijā, matemātikā nodrošina iespēju radoši un interesanti padziļināt zināšanas dabaszinātņu jomā, palīdz pilnveidot prasmes eksperimentālajā darbā un rosina pētniecībai.

Mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi nodrošina latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguve līmeņos.

 

 

Vidusskolas izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana visās klasēs notiek katru dienu no 8.00 - 15.00. Tālrunis 63839440.

 

Izglītības programma

Īss apraksts

Uzņemšanas noteikumi

Vidējā atzīme

Īpaši noteikumi

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

(programmēšana un

tehniskā grafika)

Padziļināta informātikas (programmēšanas) apguve. Pamatkurss - fizikā, bioloģijā, ķīmijā un tehniskajā grafikā. Programmā ir labas iestrādes IT izmantošanas jomā. Palīdz attīstīt un pilnveidot vispārējās intelektuālās prasmes. Jauniešiem ir vispusīgas iespējas turpināt izglītību labākajās mūsu vai citu valstu augstākajās mācību iestādēs.

 Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" matemātikā

 

Multimediju programma

Profesionāla ievirze multimediju jomā – drukājamie un elektroniskie mediji; prezentāciju, video, audio veidošana, datordizains. Prasmes darbā ar multimediju programmām dod iespēju gan veidot profesionālu karjeru, gan izmantot šīs prasmes daudzās dzīves jomās. Personības attīstība ar vizuālās mākslas, mūzikas un drāmas palīdzību. Prasmi uzstāties izkopj retorikas nodarbībās.  Fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā skolēni apgūst dabaszinības.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

 

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

(Dabaszinības)

Padziļināta bioloģijas, ķīmijas apguve. Pamatkurss  fizikā. Pilnveidošanās iespējas, strādājot ar dažādiem projektiem, zinātniski pētniecisko metodi. Mācību procesā plaši tiek pielietotas informāciju tehnoloģijas. Skolēni ir konkurētspējīgi medicīnas, psiholoģijas, vides zinību, u.c. studiju programmās.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" bioloģijā vai ķīmijā

 

 Novada, valsts olimpiāžu laureātus uzņem bez papildu nosacījumiem.

  • Lai labāk sagatavotos pārbaudes darbiem, visās programmās palielināts stundu skaits latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
  • Latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu iespējams apgūt pa līmeņiem atbilstoši skolēnu spējām.
  • Regulārs, mērķtiecīgs papildu darbs talantu skolās un pēc individuālajiem plāniem nodrošina iespēju  iegūt augstus sasniegumus olimpiādēs novada un  valsts līmenī (2016./17.m.g. valstī - Nikam Derumam 3.vieta un Emīlam Romanim 2.vieta informātikas 30.valsts olimpiādē, Elīzai Šaulei atzinība latviešu valodas un literatūras 43.valsts olimpiādē, 2015./16.m.g. Laurim Svārupam 3.pakāpe Latvijas 40.zinātniskajā konferencē).
  • Visās programmās iekļauts mācību priekšmets- projektu vadība. Tā ietvaros skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, raksta un vada projektus.
  • Druvas vidusskola ieguvusi galveno balvu konkursā "Samsung Skola Nākotnei";
  • Viena no projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolām.

 

 

Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Aleksandrs, Doloresa

Dzimšanas dienu svin:

Beatrise Krista Efnere , Elizabete Vilne , Rūbija Tēraude

Inga Koreņika

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

 
2017. gadā lieliski CE rezultāti! Latviešu valodā 1. vieta valstī!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt