Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Margarita, Margrieta

Dzimšanas dienu svin:

Līna Oliņa

Aivars Tērauds

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Ķīmijas stunda 11.kl.

Publicēts: 26. novembris 2017
Atjaunots: 26. novembris 2017

Stundas tēma “Kā metālu uzbūve ietekmē fizikālās īpašības”

Mērķis – iegūt zināšanas par metālisko elementu īpašību saistību ar metālu uzbūvi, attīstot lasītprasmi un mācīties prasmi

Skolēnam sasniedzamais rezultāts:

  • Veidojas izpratne par metālu fizikālo un mehānisko īpašību saistību ar metālu uzbūvi,
  • apzinās metālu īpašību saistību ar metālu uzbūvi un izmantošanas iespējām,

Nepieciešamie resursi: teksti „Metālu vispārīgs raksturojums un to fizikālās īpašības”, darba lapas,  flomāsteru komplekti,

Mācību organizācijas formas: individuālais, pāru, grupu darbs. 

Skolotāja darbība

Skolēnu darbība

Sadalīšana grupās (2minūtes).

Klasē soli sakārtoti tā, lai skolēni varētu strādāt 4 grupās.

Dalījums grupās notiek pēc skolotāja ieskatiem. Šim nolūkam var izmantot četras dažādu krāsu kartītes, kuras sagrieztas neregulāras formas gabaliņos, kas atbilst skolēnu skaitam darba grupā.

 Uzaicina skolēnus izlozēt vienu mozaīkas gabaliņu un sameklēt savus grupas biedrus. Grupa ir noformēta, ja mozaīka ir salikta.

Atrod grupas biedrus, ieņem vietu pie atbilstošā galda.

 

Vizualizēšana (10 minūtes) 

Skolotāja pasaka dažas teicienus par metāliem, uzdod jautājumu-  kāds būs stundas temats.

Skolotāja lūdz skolēniem katram padomāt par vārdu metāls, uzrakstīt uz lapas atbildi,  tad  pa pāriem padiskutēt, vienoties un  izveidot 1-2 teikumus.

Skolēni atbild - metāli.

 

 

Apspriežas un uzraksta, atbildot uz doto jautājumu.

 

Tad pāri to pašu dara grupās.

Apspriež, diskutē, vienojas par kopīgo.

Aicina visas grupas iesaistīties diskusijā.

Būtu jāļauj skolēniem izteikties, nelabojot viņu piedāvātos skaidrojumus un nekomentējot skolēnu viedokļus.

 

Viens pārstāvis no katras grupas izsaka grupas viedokli. Īsi prezentē grupas sagatavoto materiālu.

 

 

Grupas izsaka viedokļus. Nonāk pie secinājuma.

Diskusija (25 minūtes)

Katras grupas skolēniem izdala atbilstošās lapas ar tekstu par metālu īpašību saistība ar metālu uzbūvi. Lūdz  izlasīt pirmo atkāpi un atrast atslēgas vārdus, pasvītrot tos, tad salīdzināt ar blakus sēdētāja viedokli.

Tad kādam skolēnam lūdz izlasīt skaļi.

Lūdz izteikties vēl kādam.

Lasa tekstu.

 

 

Skolēni lasa, salīdzina.

Lūdz lasīt otro atkāpi un atkal pasvītrot atslēgas vārdus, pasvītrot tos, tad salīdzināt ar blakus sēdētāja viedokli. Tad atkal kādam skolēnam lūdz izlasīt skaļi.

Pasaka st.mērķi, ka caur lasītprasmi noskaidrosim „Kā metālu uzbūve ieteknē metālu īpašības?”

 Katrs pāris saņem tekstu, kurā ir apraksts par kādu metālu fizikālo vai mehānisko īpašību, iepazīstas ar darba lapu, kura būs jāaizpilda. Pāris izvērtē galveno, pieraksta uz lapas, tad izrunā un salīdzina 2 klases biedriem, kuri sēž pretī. Vienojas ko rakstīs tabulā.

Uz A3 formāta lapas vizualizē, lai pēc tam varētu prezentēt pārējiem.

Tad katrs pāris prezentē savu īpašību, pārējie klases biedri pa to laiku aizpilda tabulu.

Skolotāja pavaicā vai visiem izdevies aizpildīt tabulu, ja vajag, palīdz.

Secina, ka metālu fizikālās un mehāniskās īpašības nosaka metālu atoma uzbūve un metāliskā saite.

Skolēni lasa, salīdzina.

 

 

Grupas dalībnieki diskutē savā starpā.

 

Lasa, izvērtē svarīgāko, aizpilda darba lapu.

 

Aizpilda darba lapu

 

 

Vizualizē.

Aizpilda darba lapu

Stundas beigās skolotāja lūdz atbildēt uz jautājumiem, izmantojot pultis (AcivInspire) programmā.

Pēc katra jautājuma pārrunā, ja ir nepieciešamība.

Skolēni atbild.

 

Sagatavošana mājas darbam (5 minūtes).

Mājas darbā lūdz sameklēt tautas dziesmas, kurās ir minēts kāds metāls ( Ja paliek pāri laiks, to var darīt stundā)

Pieraksta mājas darba uzdevumu.

Vērtēšana: skolotājs novērtē, cik aktīvi strādāja skolēni grupās, kuri skolēni deva lielu ieguldījumu, lai rosinātu grupas dalībniekus atbilžu meklēšanai un diskusijai. Skolotājs novērtē, cik produktīvi skolēni izmanto informācijas avotus. Skolotājs novērtē, kuri skolēni piedalās diskusijā, izsaka savu viedokli.

Skolotāja pašnovērtējums: izdara secinājumus par stundas mērķa sasniegšanu, izmantotās metodes lietderību un efektivitāti, par to, kas izdevās un kādiem jautājumiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība.

Ķīmijas skolotāja Inese Zīrupa

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Margarita, Margrieta

Dzimšanas dienu svin:

Līna Oliņa

Aivars Tērauds

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt