Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lija, Olīvija

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņas

Tēlainie izteiksmes līdzekļi mūsu valodā

Publicēts: 26. novembris 2017
Atjaunots: 26. novembris 2017

Septembrī 7.re klases audzēkņiem notika interaktīva, lietpratībai „pašvadība, pašizziņa” atbilstīga literatūras stunda. Tika integrētas un attīstītas arī citas caurviju prasmes, kā sadarbība, digitālās prasmes, radošums.

Skolēni bija aktīvi, motivēti, patstāvīgi un iejutās „ekspertu” lomās literatūrā, lai skaidrotu tēlainos izteiksmes līdzekļus citiem un pārbaudītu tēmas izpratni.

Skolēni stundā izpaudās radoši, sadarbojās un līdzdarbojās, izmantoja planšetes.

Tēma:,,MEPS- tēlainie izteiksmes līdzekļi METAFORA, EPITETS, PERSONIFIKĀCIJA, SALĪDZINĀJUMS / TIL- MEPS’’.

Mērķis: izprast tēlaino izteiksmes līdzekļu pazīmes.

Sasniedzamais rezultāts :      1. Prot klasificēt un analizēt tēlainos izteiksmes līdzekļus.

                                                2. Veido tēlainos izteiksmes līdzekļus jaunradē.

Nepieciešamie resursi: uzziņas lapas, darba lapas, planšetes, IT.

Mācību metodes: mācīšanās- veselā salikšana no daļām (eksperti), daudzveidīgā jautāšana (1.uz atmiņu balstītie, 2. interpretācijas jautājumi, 3. analīzes (pamatojuma jautājumi), 4.sintēzes jautājumi), vizualizēšana.

Mācību organizācijas formas: individuālais darbs, pāra darbs, grupu darbs, frontālais darbs.

Vērtēšana: skolotājs stundā seko līdzi skolēnu darbam, novērtē, skolēns vērtē skolēnu.

Atgriezeniskā saite- stundas gaitā skolēns/ skolēns, stundas beigās – pēc jaunrades darba par MEPS izpratni.

Par jauko stundu un tajā sasniegto atgādina skolēnu radošie darbiņi. 

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lija, Olīvija

Ieskaties!

Stundu saraksta izmaiņase-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt