Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alma, Annemarija

Dzimšanas dienu svin:

Gabriella Patrašanu, Jēkabs Galiņš

Ieskaties!

Druvas vidusskolas skolotāju labās prakses piemēri

Publicēts: 10. aprīlis 2019
Atjaunots: 13. janvāris 2021

 

Valodu joma un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Skola2030 projektā tiek akcentēti stundas elementi, konkrēts SR, jēgpilna darbība (virzība), AS stundas beigās. Ļoti svarīgs aspekts- aktīvs skolēns atbalstošā vidē. Skolotāja loma- mentors.

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Kaļišuka

Līdzās mācību saturam svarīgas ir caurviju prasmes. Apgūstot tās, skolēns prot patstāvīgi un pastāvīgi  mācīties; viņš pilnveido sevi, izzinot tēmas būtību, māk sadarboties, gūst iemaņas radoši skatīt dažādu uzdevumu risinājumus, seko līdzi savam mācīšanās procesam.

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Burve
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Pūce

Mācot angļu valodu, iespējams izmantot dažādas grupu darba formas- lielisku palīgu, kā padarīt stundas efektīvākas, dinamiskākas, sabiedriskākas.

 • Angļu valodas skolotāja Liāra Beļkeviča

Mācību procesā liela nozīme ir integrētajām, starpdisciplinārajām mācību stundām. Pedagogiem kopīgi sadarbojoties, veidojas interesanta, uz lietpratību vērsta mācīšanās.

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Koreņika
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Laine Liepa, krievu valodas skolotāja Ene Rožkova

 

Dabaszinību joma

Mācību procesā liela nozīme ir starppriekšmetu saites izmantošanai. Rezultātā skolēniem veidojas izpratne par dažādu jomu savstarpēju sakarību, kā arī mācību stundās apgūtais tiek saistīts ar reālo dzīvi

 • Ģeogrāfijas skolotājs Juris Levics

Skola2030 projektā tiek akcentēti efektīvas stundas elementi, divi no tiem- konkrēts sasniedzamais rezultāts un  atgriezeniskās saite

 • Fizikas skolotāja Alla Bondarika

Mācot ķīmiju, iespējams izmantot dažādas grupu darba formas- līdz ar to stundas kļūst efektīvākas, dinamiskākas, sabiedriskākas, kur akcents tiek likts uz aktīvu skolēnu atbalstošā vidē.

 • Ķīmijas skolotāja Inese Zīrupa
 • Bioloģijas skolotāja Ina Rudzutaka

Līdzās mācību saturam svarīgas ir caurviju prasmes, kas attīsta skolēnos patstāvību, atbildību, prasmi pilnveidot sevi, gūst iemaņas radoši skatīt dažādu uzdevumu risinājumus, sekot līdzi savam mācīšanās procesam, izaugsmei.

 • Bioloģijas skolotāja Ina Rudzutaka

 

 

Sākumskola

Pašvadības ieviešanas iespējas sākumskolas posmā ir saistītas ar savu emociju kontroli, stresa pārvaldīšanu, savu impulsu kontroli, pašmotivēšanu, izpratni par sava mērķa izvirzīšanu un sasniegšanu. Dažādu metožu izmantošana mācību procesā palīdz skolēnam veidoties, attīstīties.

 • Skolotāja Ilga Otto

Dažādu mācīšanās un mācīšanas akcentu ieviešana sākumskolas posmā- skolēns un ikdienas organizēšana, skolēns un viņa emocijas, sadarbības prasmes, lasītprasmes veicināšana, mācīšanās – saikne ar reālo dzīvi

 • Skolotāja Ilga Otto

Grupu darbs lasītprasmes mācīšanā 2.klasē

 • Skolotāja Dzintra Januze

Dažādas metodes skaitļa sastāva mācīšanā 1.klasē

 • Skolotāja Zenta Sileviča

Starpdisciplinārā pieeja vizuālās mākslas stundā 1.klasē

 • Skolotāja Ilga Otto

Atgriezeniskās saites izmantošana mācību stundu darbā 3.klasē

 • Skolotāja Linda Medne

 

Matemātikas un tehnoloģiju jomas

Savstarpējā mācīšanās, vērojot stundas

 • Direktors Sergejs Beļkevičs

Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā

 • Matemātikas skolotāja Antra Jankovska

Dažādi rīki atgriezeniskās saites iegūšanai

 • Informātikas skolotāja Dace Dumbure
 • Matemātikas skolotāja Sanita Ķeire

7.klases diagnosticējošā darba matemātikā analīze

 • Matemātikas skolotājas Sanita Ķeire, Antra Jankovska

Datorikas priekšmeta apguves pieredze un idejas

 • Informātikas skolotāji Dace Dumbare un Normunds Svētiņš

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alma, Annemarija

Dzimšanas dienu svin:

Gabriella Patrašanu, Jēkabs Galiņš

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt