Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Olita, Rita, Vita

Dzimšanas dienu svin:

Ieva Annija Valdajeva

Ieskaties!

"Sarkanā pasaka"

Publicēts: 23. novembris 2017
Atjaunots: 23. novembris 2017

Mācoties par I. Ziedoņa pasakām, 8. re klases skolēni izmantoja dažādas prasmes, jo darbs bija jāveic vairākos mācību priekšmetos – literatūrā, vizuālajā mākslā un datorikā.

Projekts aizsākās ar „Sarkanās pasakas” lasīšanu un scenārija veidošanu. Uzdevums bija sarežģīts, jo no visas pasakas teksta bija jāatlasa 17 teikumi, kuri veidos pasakas jēgu. Teikumu atlase notika vairākās kārtās – vispirms katrs pats lasīja un pasvītroja svarīgos teikumus, tad ar sola biedru vienojās, kas ir svarīgākais, pēc tam sekoja darbs pa četriem un visbeidzot darbs lielajā grupā – koplietošanas tabulā tika sarakstīti teikumi, kuri tālāk tiks izmantoti. Kad bija sarakstīti 17 teikumi, tie tika izlozēti – katram skolēnam viens teikums.

Skolēns ar izlozēto teikumu devās uz vizuālās mākslas stundu, kur skolotāja deva norādes par tehniku, kurā darbs veicams. Kad tas bija padarīts, sākās filmiņas veidošana – kadru apgriešana, montēšana un balss teksta ierakstīšana.

Projekta beigās skolēni izvērtēja savu darbu, sakot runu pirms filmiņas veidošanas. Filmiņu noskatījās arī 3. re un 7. re klases skolēni, kuri sniedza arī atgriezenisko saisti, atzinīgi novērtējot paveikto un rosinot veidot līdzīgus darbus. Skolēni paši arī izvērtēja savu un klasesbiedru veikumu anketās, kur atzina, ka bija interesanti veidot šāda veida darbu, lai gan nebija viegli, jo viesiem bija jāveido viena filmiņa.

Uzskatu, ka darbs izdevās ļoti labi, jo skolēni ieguva pieredzi, kā sadarboties savstarpēji un kā dažādi mācību priekšmeti ir saistīti savā starpā. Paldies kolēģēm Dacei Pūcei un Dacei Dumbarei par atsaucību un iesaistīšanos projekta realizācijas darbā.

Latviešu valodas skolotāja Līga Kaļišuka

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Olita, Rita, Vita

Dzimšanas dienu svin:

Ieva Annija Valdajeva

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt