Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

Druvas vidusskolas "Gada skolotājas"

Publicēts: 18. decembris 2019
Atjaunots: 27. decembris 2019

Tā kā Druvas vidusskola ir kompetenču projekta pilotskola, īpaša vērtība tiek pievērsta inovatīvu mācību metožu ieviešanā, kā arī jaunā mācību satura aprobēšanā, sadarbības realizēšanā. Abas skolotājas ir dalījušās pieredzē ar novada skolotājiem pedagogu metodiskajā dienā „Kompetenču pieejas īstenošanas iespējas izglītības procesā. Pilotskolu pieredze” un bijušas vienas no savas grupas darba organizatorēm. Dalījušās pieredzē ar savas skolas skolotājiem, vadot atklātās stundas un diskutējot iknedēļas skolotāju tikšanās reizēs.

Linda Medne sākumskolas posma pasākumu organizēšanā iegulda ne tikai dažādas idejas, bet arī ļoti daudzi pasākumi ir realizēti viņas vadībā, piemēram, nodarbības sešgadīgajiem „Mēs iesim skolā’, novada pasākums „Prāta spēles’, arī vasaras skoliņa „Mēs iesim skolā” un brīvdienu pārgājieni novada bērniem Saldus pašvaldības īstenotā Veselības projekta ietvaros. Skolotāja aktīvi iesaistās arī projektu nedēļas organizācijā, daloties ar savām idejām, lai kopīgi izstrādātais plāns būtu starpdisciplinārs un mērķtiecīgs, piemēram, skolas projektu nedēļas "Esi Energo Efektīvs!" ietvaros organizēja un plānoja dažādus eksperimentus un pētījumus. Katrā no šiem pasākumiem ir iekļauta kāda jauna Lindas ideja, kas spēj aizraut šo nodarbību dalībniekus un ir virzīta uz novitāšu ieviešanu, vienlaicīgi protot saglabāt arī jau pārbaudītas, skolēnam nepieciešamas vērtības.

Dace Dumbare Druvas vidusskolā ienes jaunu, skolēnus aizraujošu jomu- robotiku, mācot skolēnus gan būt radošiem, gan precīziem, gan zinātkāriem. Iegūtie sasniegumi robotikas jomā ir nozīmīgi un redzami arī valsts mērogā. Skolotāja vadīja Skola 2030 projekta ievaros plānoto datorikas un tehnoloģiju jomas semināru Druvas vidusskolā.

Lepojamies ar izciliem savas jomas speciālistiem!

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt