Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Dzimšanas dienu svin:

Monta Eisaka

Ieskaties!

Sit 5 un ieplāno 25!

Š.g.25. februārī pasākums Eksperimentu nakts 1.-5. kl. skolēnu ģimenēm - tēma Videi draugs. Iepazīsties ar pasākuma plānu, uzmanīgi izlasi arī sīkos burtus! :) Tiekamsies!

Skatīt vairāk

Eksperimentu nakts 2021

Pasākums 1.-5. kl. skolēnu ģimenēm! Noteikti piedalies!

Skatīt vairāk

Noslēdzies LEADER projekts "Bērnu rotaļu laukums fizikas pamatjēdzienu apguvei"

Projekta mērķis - veicināt bērnu aktīvu brīvā laika pavadīšanu un interesi par
eksaktajām zinībām. Projekta ietvaros veidots aktīvās atpūtas laukums
bērniem, kur iespējams ne tikai atpūsties un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, bet,
izmantojot uzstādīto aprīkojumu, vienlaikus arī apgūt fizikas pamatjēdzienus,
saprast, kā darbojas vienkāršie mehānismi un iemācīties veikt vienkāršus
eksperimentus un pētījumus, lai labāk izprastu dažādas fizikas sakarības.

Projektu līdzfinansē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai” apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īsteno Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Druvas vidusskolu.

Skatīt vairāk

Atklāts rotaļu laukums Druvā

28. septembrī Druvā tika svinīgi atklāts jauns bērnu aktīvās atpūtas laukums, kas tika īstenots ar ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atbalstu.

Laukumu atklāja Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava, individuāli izsakot pateicību ikvienai personai, kas iesaistījās, lai turpmāk šajā vietā bērniem būtu iespēja kā atpūsties un rotaļāties, tā arī izglītoties, iepazīstoties ar īpaši sagatavotām infografikām, kas aicina izmēģināt rotaļu iekārtas caur fizikas skata punktu.

Pēc lentas pārgriešanas, pirmās klases skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu – kopīgi iestudētu deju.

 

Laukums tapis Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta “Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide fizikas pamatjēdzienu apguvei” (Projekta Nr. 20-02-AL06-A019.2201-000001) ietvaros.

Skatīt vairāk

Nāc uz koncertu!

17.oktobrī, plkst. 16:00, Saldus Mūzikas skolas akustiskajā zālē norisināsies koncerts ,,Māra Čaklā dzeja mūzikā" par godu Māra Čaklā 80.gadu jubilejai.

Koncertā uzstāsies Saldus novada jaunieši ar dzejas lasījumiem, dziesmām un zīmējumiem - Druvas vidusskolā notikušā zīmējumu konkursa labākajiem darbiem, kas tapuši iedvesmojoties no M. Čaklā dzejas. Piesaistīti Saldus novada mūziķi, lai palīdzētu pilnveidot muzikālo pavadījumu koncertā.

Koncerta sadarbības partneris ir Saldus mūzikas skola, tas notiek jauniešu iniciatīvas projekta "Dzejas dienas - Māra Čaklā dzeja mūzikā (par godu M.Čaklā 80 gadu jubilejai)" ietvaros. Projekts īstenots biedrības "Saldus jauniešu balss" projektu konkursa "Jaunieši darbībā" ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

 

Skatīt vairāk

Zīmējumu konkurss

Zīmējumu konkurss ir viena no aktivitātēm, kas plānota projektā "Dzejas dienas-Māra Čaklā dzeja mūzikā (par godu M.Čaklā 80 gadu jubilejai)". Projektu īsteno neformālā jauniešu grupa "Helmuts Nicis" no š.g. 1. septembra līdz 19. oktobrim. Projekts noslēgsies ar pašu jauniešu organizētu koncertu, kurā apskatei tiks izvietoti skaistākie zīmējumi un sumināti zīmējumu autori.

Vairāk informācijas par zīmējumu konkursu uzzināsi, zvanot projekta vadītājam Helmutam tel.nr.28317321. 

Projekts tiek īstenots biedrības "Saldus jauniešu balss"projektu konkursa "Jaunieši darbībā" ietvaros, to finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds. 

Skatīt vairāk

Labsajūtas ceļvedis

Ir pagājis tieši mēnesis, kopš satikāmies viesu namā Kaplūžmuiža, lai mācītos kā rast līdzsvaru starp darbu un dzīvi, kā neizdegt un saglabāt pozitīvismu. Divas lieliskas dienas kopā ar zinošiem nodarbību vadītājiem bija vērtīgs ieguvums jauno mācību gadu uzsākot. Viens no uzdevumiem - dalīties ar savām labsajūtas receptēm, lai atgādinātu kolēģiem un pats sev, kur smelties iedvesmu un pozitīvas emocijas, kur uzlādēt savas baterijas. Apkopojot kolēģu labsajūtas receptes, tapa iedvesmas vārdu mākonis - kā atgādinājums, neaizmirsti darbā svarīgāko - pats sevi!  Sirsnīgs paldies Saldus novada pašvaldības projektu fondam par projekta Restarts līdzfinansēšanu.

Skatīt vairāk

Labrīt, Robotika!- aizraujošākā vasaras nometne!

No 14. -17. augustam Druvas vidusskolā notika robotikas nometne “Labrīt, robotika!2”. Nometni organizē Jauno programmētāju atbalsta biedrība, sadarbojoties ar Druvas vidusskolu, projekta “Labrīt, robotika! – turpinājums seko” ietvaros. Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

 

Skatīt vairāk

Noslēdzies projekts Lasītprieks

Pateicoties Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fondam par piešķirto finansējumu un skolas ilgadējai sadarbības partnerei, biedrībai Oāze, īstenots lielisks projekts - skolā iekārtotas divas brīvpieejas lasītavas sākumskolas klašu bērniem. Viena no lasītavām atrodas otrajā stāvā  - oāzē, kas ir sākumskolas skolēnu atpūtas vieta, bet otra - pirmā stāva gaitenī.

Par projekta finansējumu iegādāti plaukti un 20 spilventiņi ērtākai lasīšanai, bet grāmatplauktus piepildīs skolēni paši. Jau lasītavu atklāšanas dienā plauktos sagūla pirmās, skolēnu iecienītās grāmatas, kuras ir verts izlasīt arī citiem skolasbiedriem.

Lai uzrunātu lasītājus, projekta ietvaros tika organizēts radošo plakātu konkurss "Iedvesmo draugu lasīt". Konkursā tika iesniegti 28 darbi, no kuriem, skolēni balsojot, noteica 5 iedvesmojošākos, kas turpmāk rotās oāzes lasītavas sienas.

Projekta idejas autori un īstenotāji cer, ka projekts veicinās lasitprieku un bērnu interesi par grāmatām. Šis projekts būtu labs sākums līdzīgu lasītavu izveidei arī vecāko klašu skolēniem.

 

 

 

 

 

Skatīt vairāk

Deju koncerts "Svētkus gaidot!"

Mūsu skolas kuplā dejotāju saime aizvadījusi vienus svētkus, turpina gatavoties nākamajiem, īpaši gaidot vasaru, kad gaidāmi dejotāji lielākie svētki- Skolēnu Deju svētki!
Esam lepni par katru, kurš ar staltu muguru, raitu soli un platu smaidu rada mazos Deju svētku sev un citiem!

Pasākums "Svētkus gaidot" ar Saldus novada pašvaldība projektu fonda atbalstu projekta "Es mācēju danci vest" ietvaros.

Mūsu brīnišķīgās deju skolotājas Laine Liepa un Agita Skrebele, kopā ar koncertmeistari Inguna Vēja ikkatram palīdz iemīlēt deju!

Skatīt vairāk

Deju koncerts "Svētkus gaidot!"

Kad vieni svētki pagājuši, tad sākam posties nākamjiem, taču šajā gadā deju kolektīviem viss gads paiet gatavojoties Lielajiem svētkiem- pošoties ceļā uz Deju svētkiem 2020.gada vasarā.! 

Lai skaisti plīvo jaunie brunči!

Tiekamies 21.novembra vakarā, plkst.18:00 Druvas kultūras namā.

Projektu "Es mācēju danci vest" atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Skatīt vairāk

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Turpinām īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros nodrošinātās aktivitātes:

 - Nodarbības pētniecībā STEM jomā (vidusskola);

 - Nodarbību cikls "Jaunie matemātiķi" (1.-2.klase);

 - Drāmas un teksta studijas (vidusskola);

 - Robotikas nodarbības (2.-9.klasei);

 - Tehniskās jaunrades nodarbības (2.-3. klase un 7.-12. klase);

 - Nodarbības programmēšanā (7.-9. klase);

 - Pedagoga palīgs matemātikā un dabaszinībās (1.-6.klases);

 - Atbalsta personāls (pedagoga palīgs citos mācību priekšmetos 1.-6.klasēs un psihologs).

 

 

 

Labrīt, robotika! - turpinājums seko

 Jauno programmētāju atbalsta biedrība, sadarbībā ar Druvas vidusskolu, arī šogad saņēmusi ESF finansējumu "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu projekta īstenošanai. Projekts ir turpinājums 2019. gada pavasarī īstenotajam projektam LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai. TAs tapis pēc projektā iesaistīto dalībnieku vēlmes un iniciatīvas. 

Projekta mērķis ir organizēt pasākumus bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai, izmantojot motivējošus LEGO robotikas eementus. 

Projekta ietvaros plānoti trīs pasākumi:

 - Robotu nakts;

 - Robotnīca mākoņos;

 - Nometne "Labrīt, robotika! 2".

Īstenojot iecerētās aktivitātes – dažādas interaktīvas robotikas nodarbības un diennakts nometni, projekta rezultātā tiks attīstītas skolēnu tehniskās zināšanas un prasmes programmēšanā un robotikā,  pilnveidotas skolēnu spējas radoši domāt, komunicēt un sadarboties, un attīstītas līderības iemaņas, kopīgi izvirzot mērķi, risinot problēmas, pieņemot lēmumus.

Projekta pasākumos plānots iesaistīt 34 skolēnus (5.-9.kl.) no Saldus novada skolām.

Projekts tiek īstenots ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros.

 

 

 

Labrīt, Robotika! nometnes noslēgums

Ar vērienīgu noslēguma pasākumu 16. jūnijā noslēdzās Jauno programmētāju atbalsta biedrības un Druvas vidusskolas īstenotais projekts Nr. 0-89/4-7.2/34 LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai. Uz noslēguma pasākumu bija aicināti projekta dalībnieku vecāki, māsas un brāļi, lai klātienē vērotu nometnē paveikto - dalībnieku veidoto robotu paraugdemonstrējumus un sacensības. Katrai komandai ar savu robotu bija jāveic četras dažādas sarežģītības trases. Liels bija vecāku pārsteigums par savu bērnu veikumu, atzinīgi aplausi izskanēja pēc katra demonstrējuma. Liela daļa nometnes dalībnieku pirms tam nebija nodarbojušies ar programmēšanu un robotiku, tāpēc gandarījuma sajūta un prieks par uzdrīkstēšanos šiem bērniem bija dubultliels. Arī komandas Meiteņu spēks dalībnieces ar robotiku pirms tam nebija nodarbojušās, tomēr viņu veidotais robots vairākās trasēs guva labākos rezultātus, apsteidzot pieredzējušākus pretiniekus. Kad skolotāja Dace noslēgumā jautāja tiem nometnes dalībniekiem, kas līdz šim neapmeklēja robotikas pulciņu, vai nākamgad pievienosies tam, lielākā daļa dalībnieku atbildēja apstiprinoši. Savukārt dalībnieki no Ezeres pamatskolas un Saldus vidusskolas solījās, ka noteikti reizi mēnesī apmeklēs Talantu skolas nodarbības. 

Lieliska nometne, ļoti patikušas gan robotikas nodarbības, gan pārējās aktivitātes - tā savās izvērtējuma anketās atzīmējuši lielākā daļa dalībnieku. Jautājums - kad būs nākamā nometne, izskanēja vairākkārt. Tas apliecina jauniešu interesi un nepieciešamību līdzīgus pasākumus organizēt arī turpmāk. 

Projekta mērķis ir sasniegts - nometnes dalībnieki guvuši jaunas digitālās zināšanas un prasmes, uzlabojuši savas sociālās prasmes, ieguvuši jaunus draugus un interesantu nodarbošanos, kas motivēs apmeklēt nodarbības un turpināt izglītoties vairāk.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Labrīt, Robotika! ekskursijā!

14. jūnijā JPAB organizētās nometnes dalībnieki devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu. Diena pārsteigumiem un pozitīvām emocijām piepildīta! 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Skatīt vairāk

Labrīt,Robotika!

No 13.-16. jūnijam skolā norisināsies Jauno programmētāju atbalsta biedrības organizētā nometne Labrīt, robotika! Nometnes nosaukumu izdomāja paši jaunieši, tiekoties Ideju darbnīcā maija vidū, lai kopīgi plānotu aktivitātes nometnei. Kādas nodarbības bez programmēšanas un robotikas vēl vēlas, kurp doties ekskursijā - tie bija tikai daži no apspriežamajiem jautājumiem. Nometnes pirmās dienas uzdevums ir sastellēt savu robotu, ar ko vēlāk tiks veikti dažādi uzdevumi, jeb misijas. Neskatoties uz sarežģīto uzdevumu, nometnē valda priecīgs noskaņojums un īsts komandas gars, jo robotika, tas ir komandas darbs. Pēc robotikas un programmēšanas nodarbībām paredzētas sportiskas aktivitātes un vakara sadraudzības spēles. Bet jau rīt - interesanta ekskursija uz Rīgu!

Nometnē piedalās 30 bērni no Druvas vidusskolas, Saldus vidusskolas un Ezeres pamatskolas, tai skaitā arī bērni, kas iesaistīti PUMPURS projektā. Nometne tiek organizēta projekta Nr. 0-89/4-7.2/34 “LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai"  ietvaros. Projekta mērķis ir organizēt nometni bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus. Īstenojot projektu, vēlamies kliedēt mītu, ka robotika un programmēšana ir tikai gudrajiem un motivētajiem skolēniem domāti pulciņi (pielāgojot uzdevumus, iepējams ieinteresēt ikvienu bērnu, neskatoties uz to, ka viņam ir grūtības atsevišķos mācību priekšmetos).

   

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Eksperimentu nakts

Druvas vidusskolas sākumskolas klašu skolēni un skolotāji bija sarūpējuši vecākiem neparastu vakaru — viņiem piedāvāja vienkāršos veidos atkārtot fizikas, ķīmijas un bioloģijas likumus, izmēģinot dažādus eksperimentus.

Skatīt vairāk

Eksperimentu nakts

Jau šo pietdien, 5. aprīlī, gaidīsim uz nebijušu pasākumu 1.-4. klašu skolēnu vecākus, lai kopā ar bērniem atklātu daudz aizraujošu eksperimentu pasākumā "Eksperimentu nakts". Pasākuma sākumā būs iedvesmojoša lekcija ar praktiskiem piemēriem par to, kā ikdienā varam veicināt bērna interesi par dabaszinībām. Pēc lekcijas vecāki varēs apmeklēt vairākas, bērnu vadītas, eksperimentu laboratorijas un prāta asināšanas darbnīcas, krāt zīmodziņus un piedalīties loterijā. Pasākums noslēgsies ar jautru ballīti, ko vadīs Arvita Romanovska. Eksperimentu nakts ir noslēguma pasākums Cemex Iespēju fonda līdzfinansētā projektā "Eksperimentē Druvas vidusskolā", kura ietvaros iegādāti mācību eksperimentu komplekti dabaszinību apguvei sākumskolas vecuma bērniem.

Projekts "Eksperimentē Druvas vidusskolā"

Pateicoties CEMEX iespēju fondam, esam iegādājušies 3 komplektus sākumskolas vecuma bērniem dažādu dabaszinību eksperimentu veikšanai.

Skolēni cītīgi mācās veikt eksperimentus un gatavojas pasākumam Druvas vidusskolas sākumskolas skolēnu vecākiem Eksperimentu nakts, kas notiks š.g. 5. aprīlī, kurā mācīs eksperimentus veikt saviem vecākiem.

Eksperimentu komplekti “Elektrība”, “Dabas procesi” un “Gaiss” iegādāti Cemex Iespēju fonda atbalstīta projekta “Eksperimentē Druvas vidusskolā” ietvaros.

 

Projektu nedēļas "Esi Energo Efektīvs!" noslēgums!

Ar interesantām noslēguma aktivitātēm pagājusi pēdējā projekta "Esi Energo Efektīvs!"  diena.

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Dzimšanas dienu svin:

Monta Eisaka

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt