Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alīda, Jūsma

Ieskaties!

Paldies

Publicēts: 10. marts 2013
Atjaunots: 23. decembris 2016

2016./2017. mācību gads

 • SIA «Norplast» Paldies par dāvinājumu, kas atbalstīja KJPS (Kurzemes jauno programmētāju skolau) ar Javascript vides izveidošanu programmēšanas uzdevumu risināšanai tiešsaistē. 
 • SIA «EL Serviss» Paldies par skolas teritorijas labiekārtošanu un gaismas ķermeņu uzstādīšanu.
 • Paldies Guntai Soverei par praktisko atbalsto Kurzemes jauno biologu skolas pētniecības darbā.

 

 

2015./2016. mācību gads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SIA «Norplast». Paldies par finansiālu atbalstu tautastērpu iegādei “Puzuram» un kopā ar «Libra» grupu par aktīvāko, čaklāko skolēnu un skolotāju ekskursijas organizēšanu un finansēšanu.
 • SA/S Exigen Services Latvija par ziedojumu KJPS (Kurzemes jauno programmētāju skolas) vasaras nometnes organizēšanai .
 • «Cannelle Bakery» par gastronomisko atbalstu.
 • Alex Sound&Light un Anatolijam Dovgeļam par atbalstu skaņas un gaismas nodrošināšanā pasākumā «Sadziedi ar skolotāju».
 • Andrim Kronbergam par atbalstu, mācot tehnisko grafiku.
 • 12. kl. skolēnu vecākiem Inesei Brokai un Guntaram Hremenkinam par finansiālu atbalstu Gredzenu balles rīkošanā.
 • SIA Karlsberg un Baltiņu ģimenei par atbalstu 1. klasēm, bet Ivetai un Ivaram Raipaliem par ziedotajiem līdzekļiem 2. re klases pasākumiem.
 • Viesu nama «Zvejnieki» saimniecei Ludmilai Andersonei par viesmīlīgo uzņemšanu un izmitināšanu Lielgājienā.
 • Lutriņu, Jaunlutriņu, Nī­­­­grandes, Saldus, Zirņu, Pampāļu, Rubas un Striķu pamatskolām, Skrundas, Ezeres vsk. un Cieceres internātpamatskolai, par audzēkņu, mudināšanu gada garumā papildus izzināt kaut ko jaunu. Īpaši Elmāram Kalniņam, Vinetai Zommerei, Inai Kuzminovai un Dacei Feldmanei, kas ar savu klātbūtni katru nodarbību pavadīja un atbalstīja savus bērnus.
 • Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldei par izglītojošu un interesantu robežsarga profesijas demonstrējumu skolēniem.
 • Aivaram Tēraudam, Egi­­lam Ķuzim, Osvaldam Rumbeniekam, Guntim Silevičam par dalību barikāžu atceres dienas pēcpusdienā.
 • Saldus novada pašvaldībai par atbalstu LEADER projekta sagatavošanā un iesniegšanā.
 • Aināram Šaulim par at­­balstu projektu pieteikumos, gatavojot tāmes.
 • 10. kl. skolniecei Mārai Kristai Jefimenko par iniciatīvu un sirsnīgo vēlmi padarīt skolu skaistāku un mīļāku, bet 9. kl. skolniecei Anetei Ķēniņai par skolai dāvināto gleznu!
 • Biedrībai «Sauja», biedrībai «Sporta centrs Druva» un Drošas dzīves vides attīstības biedrībai «Oāze» par sadarbību.
 • Kurzemes jauno uzņēmēju skola saka paldies SIA Saldus medicīnas centrs, P/A Sociālais dienests, Saldus Radio, gidei Līgai Šaulei, Saldus namu pārvaldei, mazpulku vadītājai Ilzei Kļavai, uzņēmumiem Mana aptieka, Lanos, Saldus ceļinieks, AI.X, Jets Vacuum, Brocēnu asfalta rūpnīca, Pindstrup Latvia, Baltic Agro, z/s Ziķi un z/s Ķiveļi par nodarbību organizēšanu savos uzņēmumos.
 • Paldies Ritvaram Ķēniņam par grants taciņu izveidi 
 • Saldus J. Rozentāla vēstures un mākslas muzejam, Saldus mākslas skolai, Saldus pagasta pārvaldei, laikrakstam «Saldus Zeme», Saldus Tūrisma, kultūras un izglītības centram par sadarbību J. Rozentāla 150. dzimšanas dienas radošo darbu konkursā.
 • «Nordplus» projekta sadarbības partneriem norvēģu biedrībai Latarb, Mažeiķu Merkelio Račkausko ģimnāzijai.
 • Kurzemes jauno programmētāju skolas entuziastiem Kas­­param Kļaviņam, Jānim Gruzim, Mārtiņam Frolovam, Deinam Eglem.
 • DV puišiem Mikam Možeiko, Sandim Lagzdiņam, Valteram Ušerovskim un īpaši Ernestam Tapiņam par skolas pasākumu apskaņošanu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu teicamā kārtībā!
 • Skolotāji saka mīļu paldies medmāsiņai Viorikai par kafijas vārīšanu.
 • Vissaldākais paldies a/s “Druva Food» un personīgi Sandrai Ošeniecei par Druvas saldējumu, ar kuru mielojas visi skolēni mācību gada noslēgumā!

 


2013./2014.mācību gads

 

Pateicoties lielajam atbalstītāju pulkam Lielajai jubilejas loterejai sagādātas vairāk nekā 100 vērtīgas dāvanas!

Liels paldies absolventu salidojuma loterijas atbalstītājiem!

SIA „Studio Moderna” (Dormeo matracis);
A/S "Druva Food”,  S.Ošeniece;
SIA“ Saldus Zaļā aptieka” A.Ozoliņa;
veikals “Rieksts”, L.Rubule;

SIA „Stādaudzētava Blīdene”, R.Rullis;

SIA “Certa Serviss”, J. Rubulis;

kafejnīca “Magdalēna”, N.Zīlīte;

SIA “Saldus Druva”, M.Spundiņa;

kafejnīca "Stikla pērlīšu spēle”, A.Vanadziņš;

 SIA „Saldus pārtikas kombināts”, L.Grīsle,

SIA “Saldus Maiznieks”, R.Blumbergs;

SIA “Garants”, J.Stomers

SIA „Meduspils”, J.Vainovskis;

IK "Rūķis un CO", I.Vilemsone;

z/s „Ziedoņi”, M.Davidāns;

kafejnīca un viesu nams „Dzirnaviņas'”; DUS “Priede”, salons "Amazone"; salons "Eden"; IK Juris Bricis; IK Uldis Šampiņš;friziere D.Svilāne, masiere I.Muižniece,  manikīre D. Ābele, rokdarbniece L.Grāve, konditore S.Moča , zemniece  A.Andersone, vides gide L.Šaule

KRISTIEŠU ORGANIZĀCIJA "GIDEONI"

2014.gada marts

Jau par tradīciju kļuvis, ka kristiešu organizācija „Gideoni” katru gadu 5.klases skolēniem dāvina Jauno derību. Arī šogad katrs piektklasnieks un viņu audzinātāja mājās aiznesa šo nozīmīgo grāmatu! Paldies par dāvanu!

BŪVNIECĪBAS NAMS "kURŠI"

2013.gada decembris

„Būvniecības nams Kurši” udāvināja skolai būvmateriālus 1000LVL vērtībā viena mācību kabineta pilnīgam remontam.  Paldies veikala vadītājam Armandam Ceimeram par profesionālu un ieinteresētu atbalstu materiālu izvēlē un sagādē! Paldies par šo nozīmīgo atbalstu!

ELĪZA LĀCE
2013. gada 9.klases absolvente

2014.gada janvāris

Pagājušā gada 9.klases absolvente Elīza  Lāce skolai uzdāvināja savu mākslas darbu „Ikonas”.  Darbs veidots kā diplomdarbs, beidzot Saldus mākslas skolu. Darbu var skatīt „apaļā korpusa” otrajā stāvā.  Mīļš Paldies Elīzai!

SIA "MAILEKSS"

2013.gada oktobris

Paldies mūsu skolas bijušajam fizikas skolotājam Ilgonim Šteinam par pilnkoka mēbeļu plātņu dāvinājumu. Tās izlietojām vēstures istabas mēbeļu izgatavošanai. Sirsnīgs paldies!

 

 

Norplast

NORPLAST, LIBRA, JETS, CompOcean un SEB banka

 

 

2013.gada septembris

 

Paldies Ivaram Liepam, kurš koordinē apjomīgo Saldū strādājošo norvēģu uzņēmumu atbalstu Saldus un Druvas skolām. Arī šogad firmas finansē:

1.Brīvpudienas - 3-5 skolēniem. 
2.Atstarotāju lencītes ap roku visiem skolniekiem un skolotājiem.
3.Domrakstu un zīmējumu konkursa par atstarotāju lietošanu "Esi redzams" uzvarētājiem (10-15 mugursomas).
5.Dāvaniņām centīgajiem skolēniem Ziemassvētkos (40-50 piparkūku sirsniņas).
6.Skolēniem, kuru vērtējumi gadā ir labi un ļoti labi- ekskursija uz Rīgu maijā (45 skolēni + 5 skolotāji, iekļauts iekļauts muzejs, pusdienas Lido, boulings ar kino).
7.Nauda atbalstam dažiem skolēniem, kam nav līdzekļu ekskursijai kopā ar klasi (100LVL).

2012./2013.mācību gads

AS "Druvas Pārtika" Jau kā ierasts, mācību gada pēdējā dienā mielojāmies ar Druvas garšīgajiem saldējumiem! Bija ti daudz, ka pietika gan skolēniem, gan skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Īpašs Paldies Aldim Ošeniekam un visam kolektīvam!

LĪGA JĒKABSONE
11.h skolniece


2013.gada marts

11.h klases skolniece Līga Jēkabsone skolai uzdāvināja savu mākslas darbu „Pavadoņi” – trīs skaistas grafikas. Darbs ir veidots kā diplomdarbs, beidzot Saldus mākslas skolu. Darbu var skatīt lielā korpusa trešajā stāvā foajē pie lielajām kāpnēm. Paldies Līgai!

Exigen Services - software outsourcing

A/S Exigen Services Latvija

2012.gada decembris

Liela IT kompānija A/S Exigen Services Latvija, skolai ziedoja 1450LVL. Ziedojums paredzēts KJPS (Kurzemes jauno programmētāju skolas) darbībai. Pateicoties šim finansējumam, 2013.gadā varēsim rīkot programmēšanas treniņnometnes. Īpašs paldies tās valdes loceklim Pēterim Krastiņam.


SIA "HOPPEKIDS"


2013.gada septembris

Paldies Vilim Meženiekam par atbalstu „Lielgājienā” – sausie koku atgriezumi ugunskuros dega sevišķi silti. Paldies arī par brango kokmateriālu kravu amatu mācības stundu vajadzībām! Uz skolu šo kravu palīdzēja atgādāt Māris Bērziņš – Paldies!

 

 

Norplast

 

 

 

2012.gada septembris

 

Paldies Ivaram Liepam, kurš koordinē apjomīgo Saldū strādājošo norvēģu uzņēmumu atbalstu Saldus un Druvas skolām. 

1.Brīvpudienas - 3-5 skolēniem. 
2.Atstarotāju lencītes ap roku visiem skolniekiem un skolotājiem. 
3.Materiāli atstarotāju piekariņu izgatavošanai. 
4.Viena stunda nedēļā baseina apmeklējums 10 skolēniem un 2 skolotājām.
5.Dāvaniņām centīgajiem skolēniem Ziemassvētkos - 40LVL 
6.Skolēniem, kuru vērtējumi gadā ir labi un ļoti labi- ekskursija uz Rīgu maijā (40 skolēni + 5 skolotāji, iekļauts muzejs, pusdienas Lido un Līvu akvaparka apmeklējums);
7.Nauda atbalstam dažiem skolēniem, kam nav līdzekļu ekskursijai kopā ar klasi (100LVL).

JĀNIS GRUZIS
2010.gada absolvents

 

2013.gada augusts

Mūsu skolas absolvents Jānis Gruzis izstrādājis un skolas bibliotēkai uzdāvinājis programmu mācību grāmatu un līdzekļu uzskaitei. Programma ir speciāli piemērota skolas vajadzībām, tā ir ērta, ātra un pieejama interneta tīklā. Tādas programmas izstrāde prasa ilgu laiku, lieliskas zināšanas programmēšanā un tirgū maksā lielu naudu. Mēs esam ļoti gandarīti un pateicīgi par Jāņa lielo dāvanu. 

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alīda, Jūsma

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt