Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

Kontakti

Skola administrācija   druvas.vidusskola@saldus.lv
skola@druva.lv 
Lietvede Madara Sondore 63839440 madara.sondore@saldus.lv
Dežurants   63839492  
Direktors Sergejs Beļkevičs 29103945 sergejs.belkevics@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Laine Liepa 25708719 laine.liepa@saldus.lv
Vietniece mācību darbā Dace Dumbare 25708719 dace.dumbare@inbox.lv
Vietniece mācību darbā 1.-4.kl. Liene Klagiša 29152674

liene.klagisa@saldus.lv 

Vietnieks informātikas jautājumos Normunds Svētiņš 29447344 normunds@druva.lv
Vietniece audz.jomā Zane Ņukša- Valdmane 27564884 zane.nuksa@gmail.com
Vietnece audz. jomā
1.-5.kl.
Arvita Romanovska 26593944

arvita.romanovska@inbox.lv

Projektu darba koordinatore Vineta Jurevica 26177794

vineta.jurevica@gmail.com   

Vietnieks saimniecības darbā Andris Mickevičs 26486217

andrismickevics1@gmail.com  

Bibliotēkas vadītāja Liāra Beļkeviča 26558984 liarab@inbox.lv
Sociālais pedagogs Laima Bula 26200136 laimabula@inbox.lv
Medmāsa Viorika Skripkara 26161986 viorika.skripkara@inbox.lv
Psihologs Aiva Bundzena-Ervika 29269440 aiva.bundzena@gmail.com 


Norēķiniem:

Nosaukums: Saldus novada pašvaldība

Reģ. kods: LV90009114646

PVN kods: LV90009114646

Adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801

Banka: AS SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV42UNLA0050014277525

Pakalpojuma saņēmējs: Druvas vidusskola, Skolas iela 2, Saldus novads

 


Saldus pagasta pārvaldes iestāžu Ziedojumu konta rekvizīti:

Saldus pagasta pārvalde
Reģ.Nr.   LV90000013254
Banka     Swedbank AS
Konts     LV10HABA0551017979369
Kods      HABALV22
Norāde:  Druvas vidusskolai, ziedojuma mērķis 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt