Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lolita, Vitolds

Dzimšanas dienu svin:

Madara Lāce

Ieskaties!

Sasniegumi vokālistu konkursā

 III Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas konkursā  „UZSTARO 2023” Lea Vikmanei 2.vieta, popgrupai 2.vieta (skolotāja Rita Ūpe)

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi valsts matemātikas olimpiādē

Edgars Andersons  73.matemātikas olimpiādes valsts kārtā ieguvis 3.pakāpes diplomu, Ansis Gustavs Andersons- 1.pakāpi! 

Lepojamies ar Edgaru un Ansi, viņu zināšanām, darbaspējām un neatlaidību ceļā uz izaugsmi!

Absolvente dalās pieredzē

 

Kursa noslēgumā 11. un 12. kl. publiskās runas grupu dalībniekiem bija iespēja iepazīt “C.A.R. tehniku “ komunikācijai ar potenciālo darba devēju.

 Nodarbību vadīja uzņēmuma Manpower (Zviedrija) darba tirgus konsultante, DV absolvente Māra Giver.

Koncentrēts skaidrojums, rosinoši piemēri, savstarpēja sadarbība grupās, un jaunieši bija gatavi pielietot iegūto metodi savā pašprezentācijā.

Pēc nodarbības viņi atzina: “Tas noderēs!”

 

 

Skatīt vairāk

Druvā dejo!

Saldus novada skolu jaunatnes 1.-9.klases tautas deju kolektīvu radošais koncerts ar ekspertu piedalīšanos nodejots!

Rezultāts lielisks!

"Mazā Puzura" 2.-3.klases grupa (skolotāja Zane Fabrīcius), 4.-5.klases grupa (skolotājs Intars Bušinskis), JDK "Puzurs" studija (skolotāja Laine Liepa) apliecināja, ka repertuāru ir apguvuši un ir gatavi jauniem izaicinājumiem dejā!

Prieks par dejojošiem un aktīviem Druvas vidusskolas skolēniem!

Sasniegumi koru skatē

VISC XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!"koru konkursā Kurzemes novadā Druvas vidusskolas zēnu koris ieguvis 2. pakāpi. Skatei sagatavoja skolotāja Olita Mauerzaka.

Priecājamies par mūsu skolēniem, kas saglabā vienu no Latvijas būtiskākajām vērtībām- DZIESMU!

Dejotāji Blīdenē

Piektdien, 21.aprīlī, plkst. 18.00 esat mīļi gaidīti koncertā "Tēva nav mājās" Blīdenes kultūras namā.

Koncertā piedalās arī mūsējie- "Mazais Puzurs"(4.-5.klase) un JDK "Puzurs"studija

"Puzuram"augstākā pakāpe skatē

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra skatē JDK "Puzurs" ieguva augstāko pakāpi (57punkti) B grupā.

No sirds priecājamies par sasniegumiem, par to, kā mirdz dejotāju acis un sirds!

Skatīt vairāk

Dejotāji Kuldīgā

16.aprīlī "Mazais Puzurs" (2.-3.klases grupa) un JDK "Puzurs"studija piedalījās bērnu deju kolektīvu koncertā "Saulītē rotāties".

Vieglums, smaidi, prieks un deja vienoja dejotājus no Kuldīgas, Druvas un Ventspils

Skatīt vairāk

Sasniegumi valsts zinātniskās pētniecības konferencē

Zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē piedalījās trīs mūsu skolas darbu autores- Rebeka Kiršteina, Alise Alute, Elizabete Apriķe.

Apsveicam Rebeku Kiršteinu ar iegūto 2. pakāpi (darba vadītāja Maija Pūne) un Elizabeti Apriķi ar iegūto 3.pakāpi (darba vadītāja Maija Pūne)

Lepojamies, ka mūsu skolā zinātniskā pētniecība ir viena no jomām, kur skolēni gūst augstus sasniegumus!

Žetona vakars Druvas vidusskolā

Jau nedēļu mūsu 12.klases jaunieši  ir kļuvuši par SAVĒJIEM! Katram uz pirksta rotājas Žetonvakarā pasniegtais gredzens ar Druvas vidusskolas zīmi.

Skolas tradīcija ir, ka 12.klase gatavo izrādi, kas tiek demonstrēta skolasbiedriem, skolotājiem, ģimenei un draugiem. Šogad tika iestudēta Leldes Stumbres lugas “Stopētāji”. Lugu atdzīvināja un režisēja klases audzinātāja Maija Pūne kopā ar režisori Lindu Kapteini.

Izrādes tapšanas process ir īsts piedzīvojums, kurā iepazīt vienam otru, sadarboties, rēķināties ar citu laiku, mazliet notikt malā savas prioritātes, lai nonāktu krāšņā un gandarījuma pilnā pirmizrādes vakarā!

Izrādes tapšanā iesaistījās visa 12.klase, kur katram tika visatbilstošākā loma, kādam pat vairākas. Šo procesu atbalstīja un padarīja iespējamu arī klases audzinātāja Dace Dumbare, video veidotājs Anatolijs Dovgeļs, video un vizualizāciju meistars Artūrs Virbickis, skaņu un gaismu meistars Gints Jarašuns, deju soļu skolotāja Agnija Jaunbrāle un mūzikas skolotāja Dace Tapiņa.

Gandarījums par paveikto, bet mazliet skumji, ka šis piedzīvojums jau pagājis.

Mūsu 12tie noteikti ir klase ar LIELO burtu!

Ko par izrādi un izrādes tapšanu saka paši skolēni:

Skatīt vairāk

Sasniegumi Kurzemes zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Kurzemes reģiona 14. zinātniskās pētniecības darbu konferencē 1.pakāpe Rebekai Kiršteinai (skolotāja  Maija Pūne), 2.pakāpe Alisei Alutei (skolotāja Antra Dukāne), 2.pakāpe Elizabetei Apriķei (skolotāja Maija Pūne).

Apsveicam ar panākumiem un novēlam veiksmi valsts zinātniskajā konferencē!

Koncerts "Pavasari saucam!"

Svētdien, 26.martā, vairāk nekā 100 mūsus skolas dejotāju (3 "Mazā Puzura"grupas, "Puzura"studija un "Puzurs") kāpa uz Brocēnu KC skatuves, lai kopā ar saviem vecākiem gaidītu pavasara ierašanos. Koncertu bagātināja dejotāju vokālie un skatuves runas konkursam sagatavotie priekšnesumi.

Paldies deju kolektīvu vadītājiem (Zanei Fabrīcius, Intaram Bušinskim, Lainei Liepai, Evai Liepai), vokālajiem pedagogiem (Dacei Tapiņai, Ritai Ūpei) un pasākuma organizatorei Arvitai Romanovskai! 

Skatīt vairāk

Edgaram Andersonam 2.pakāpe valsts fizikas olimpiādē!

Fizikas valsts 73.olimpiādes valsts kārtā iespēju piedalīties izcīnīja divi mūsu skolas audzēkņi- Ansis Gustavs Andersons un Edgars Andersons. 

Lepojamies ar puišu zināšanām un iegūtajiem rezultātiem- Edgaram 2.pakāpe, savukārt Ansim tikai 0,5 punkti pietrūka līdz atzinībai!

Paldies skolotājai Allai Bondarikai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Sasniegumi "" Junior Achievement Latvia" konkursos

Konkursā «Mana vārdnīciņa» balvas saņem Hugo Pūne, Paula Bertrāne, Dārta Amēlija Vecmane, Anne Ehmane, Elza Priedīte

Konkursā «Biznesa pasakas» balvas saņem Karlīna Kronberga, Rūdolfs Ķempelis, Paula Pragulbicka, Diāna Bumbiere

Apsveicam ar panākumiem!

Kurzemes vispārizglītojošo skolu mūzikas olimpiāde

Ar prieku, gandarījumu un lepnuma sajūtu noslēgusies Kurzemes novada vispārizglītojošo skolu (ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā) komandu olimpiāde, kuru izstrādāja Druvas vidusskolas mūzikas skolotāji!

1.pakāpe mūsu skolas 5.klases komandai (Aleksandrs Zvonkus, Paula Blūma, Artūrs Ūpis, Annija Meļņikova, Rūdolfs Ķempelis), augstākā pakāpe Elīzai Nejai, Diānai Burševicai, Luīzei Stepēnai.

Paldies mūzikas katedras vadītājai Olitai Mauerzakai un šīs katedras skolotājiem par pasākuma organizāciju un skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

PUIKAS! DZIEDĀSIM!

 
29.martā mūsu skolas 2.-5.klašu zēnu koris skolotājas Olitas Mauerzakas vadībā ieguva ceļazīmi uz konkursa 2.kārtu Ventspilī, lai piedalītos XI Latvijas zēnu koru “Puikas! Dziedāsim” salidojumā Cēsīs. Sveicam kolektīvu ar 2.pakāpes diplomu.
 
Diriģente - Olita Mauerzaka.
Solo - Dace Tapiņa.
Koncertmeistare - Jūlija Bille Vecpuise.
 
 
#Druvasvidusskola #DVdaudzvar #DaudzVaru #skolakurdzied
 
Skatīt vairāk

"Puzurs" dejo Ventspilī

JDK "Puzurs" 18. martā kopā ar VPDK un TDK "Strautuguns", "Pūpolīti", "Vējiem"un Druvas senioru deju kolektīvu koncertā "Zeme zeļ, zeme plaukst" T/N Jūras vārti izdejoja gaidāmo deju svētku repertuāru.

 

Sasniegumi matemātikas olimpiādē

Saldus novada matemātikas 73.olimpiādē 2.vieta Gustavam Skadmanim, 3.vieta Rūdolfam Ķempelim (skolotāja Antra Jankovska), atzinība Elīzai Lūsei (skolotāja Marika Jauniņa). Olimpiādē piedalījās Agate Šmite, Nikola Želve, Jēkabs Mālnieks, Aleksandrs Zvonkus.

Apsveicam ar sasniegumiem!

Sasniegumi First Lego League čempionātā

FIRST LEGO League Latvia čempionāts ir noslēdzies!
Kad citi jau ir brīvdienu gaidās, mūsu abām robotistu komandām bija interesanta, radoša, jauniem iespaidiem un izaicinājumiem bagātas divas First Lego League sacensību dienas.
Druvas vidusskolu pārstāvēja komanda RoboSun (Kārlis Kleimanis, Augusts Meijers, Diāna Bursevica, Lita Sovarde, Krists Lastenieks, Gerda Ševele trenere Inese Gustiņa)un komanda 6kW (Agate Šmite, Sofija Romanovska, Gustavs Šmits, Jēkabs Klagišs, Kristers Balodis, Ernests Bambāns, trenere Dace Dumbare)!
Komanda 6kW ieguva 1.vietu kategorijā Robotu dizains un 1.vietu kategorijā Atraktīvais priekšnesums.
APSVEICAM!

Izcili sasniegumi valsts ķīmijas olimpiādē

Ķīmijas valsts 64.olimpiādes valsts kārtā 2.pakāpe Ansim Gustavam Andersonam, atzinība Edgaram Andersonam! Olimpiādei palīdzēja sagatavoties skolotāja Inese Zīrupa.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolēnu izcilajiem panākumiem!

Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lolita, Vitolds

Dzimšanas dienu svin:

Madara Lāce

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt