Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alīda, Jūsma

Ieskaties!

Noslēdzies projekts Lasītprieks

Pateicoties Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fondam par piešķirto finansējumu un skolas ilgadējai sadarbības partnerei, biedrībai Oāze, īstenots lielisks projekts - skolā iekārtotas divas brīvpieejas lasītavas sākumskolas klašu bērniem. Viena no lasītavām atrodas otrajā stāvā  - oāzē, kas ir sākumskolas skolēnu atpūtas vieta, bet otra - pirmā stāva gaitenī.

Par projekta finansējumu iegādāti plaukti un 20 spilventiņi ērtākai lasīšanai, bet grāmatplauktus piepildīs skolēni paši. Jau lasītavu atklāšanas dienā plauktos sagūla pirmās, skolēnu iecienītās grāmatas, kuras ir verts izlasīt arī citiem skolasbiedriem.

Lai uzrunātu lasītājus, projekta ietvaros tika organizēts radošo plakātu konkurss "Iedvesmo draugu lasīt". Konkursā tika iesniegti 28 darbi, no kuriem, skolēni balsojot, noteica 5 iedvesmojošākos, kas turpmāk rotās oāzes lasītavas sienas.

Projekta idejas autori un īstenotāji cer, ka projekts veicinās lasitprieku un bērnu interesi par grāmatām. Šis projekts būtu labs sākums līdzīgu lasītavu izveidei arī vecāko klašu skolēniem.

 

 

 

 

 

Skatīt vairāk

Deju koncerts "Svētkus gaidot!"

Mūsu skolas kuplā dejotāju saime aizvadījusi vienus svētkus, turpina gatavoties nākamajiem, īpaši gaidot vasaru, kad gaidāmi dejotāji lielākie svētki- Skolēnu Deju svētki!
Esam lepni par katru, kurš ar staltu muguru, raitu soli un platu smaidu rada mazos Deju svētku sev un citiem!

Pasākums "Svētkus gaidot" ar Saldus novada pašvaldība projektu fonda atbalstu projekta "Es mācēju danci vest" ietvaros.

Mūsu brīnišķīgās deju skolotājas Laine Liepa un Agita Skrebele, kopā ar koncertmeistari Inguna Vēja ikkatram palīdz iemīlēt deju!

Skatīt vairāk

Deju koncerts "Svētkus gaidot!"

Kad vieni svētki pagājuši, tad sākam posties nākamjiem, taču šajā gadā deju kolektīviem viss gads paiet gatavojoties Lielajiem svētkiem- pošoties ceļā uz Deju svētkiem 2020.gada vasarā.! 

Lai skaisti plīvo jaunie brunči!

Tiekamies 21.novembra vakarā, plkst.18:00 Druvas kultūras namā.

Projektu "Es mācēju danci vest" atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

Skatīt vairāk

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Turpinām īstenot ESF projektu Nr. 8.3.2.2 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

2019./2020. mācību gadā projekta ietvaros nodrošinātās aktivitātes:

 - Nodarbības pētniecībā STEM jomā (vidusskola);

 - Nodarbību cikls "Jaunie matemātiķi" (1.-2.klase);

 - Drāmas un teksta studijas (vidusskola);

 - Robotikas nodarbības (2.-9.klasei);

 - Tehniskās jaunrades nodarbības (2.-3. klase un 7.-12. klase);

 - Nodarbības programmēšanā (7.-9. klase);

 - Pedagoga palīgs matemātikā un dabaszinībās (1.-6.klases);

 - Atbalsta personāls (pedagoga palīgs citos mācību priekšmetos 1.-6.klasēs un psihologs).

 

 

 

Labrīt, robotika! - turpinājums seko

 Jauno programmētāju atbalsta biedrība, sadarbībā ar Druvas vidusskolu, arī šogad saņēmusi ESF finansējumu "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu projekta īstenošanai. Projekts ir turpinājums 2019. gada pavasarī īstenotajam projektam LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai. TAs tapis pēc projektā iesaistīto dalībnieku vēlmes un iniciatīvas. 

Projekta mērķis ir organizēt pasākumus bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai, izmantojot motivējošus LEGO robotikas eementus. 

Projekta ietvaros plānoti trīs pasākumi:

 - Robotu nakts;

 - Robotnīca mākoņos;

 - Nometne "Labrīt, robotika! 2".

Īstenojot iecerētās aktivitātes – dažādas interaktīvas robotikas nodarbības un diennakts nometni, projekta rezultātā tiks attīstītas skolēnu tehniskās zināšanas un prasmes programmēšanā un robotikā,  pilnveidotas skolēnu spējas radoši domāt, komunicēt un sadarboties, un attīstītas līderības iemaņas, kopīgi izvirzot mērķi, risinot problēmas, pieņemot lēmumus.

Projekta pasākumos plānots iesaistīt 34 skolēnus (5.-9.kl.) no Saldus novada skolām.

Projekts tiek īstenots ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros.

 

 

 

Labrīt, Robotika! nometnes noslēgums

Ar vērienīgu noslēguma pasākumu 16. jūnijā noslēdzās Jauno programmētāju atbalsta biedrības un Druvas vidusskolas īstenotais projekts Nr. 0-89/4-7.2/34 LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai. Uz noslēguma pasākumu bija aicināti projekta dalībnieku vecāki, māsas un brāļi, lai klātienē vērotu nometnē paveikto - dalībnieku veidoto robotu paraugdemonstrējumus un sacensības. Katrai komandai ar savu robotu bija jāveic četras dažādas sarežģītības trases. Liels bija vecāku pārsteigums par savu bērnu veikumu, atzinīgi aplausi izskanēja pēc katra demonstrējuma. Liela daļa nometnes dalībnieku pirms tam nebija nodarbojušies ar programmēšanu un robotiku, tāpēc gandarījuma sajūta un prieks par uzdrīkstēšanos šiem bērniem bija dubultliels. Arī komandas Meiteņu spēks dalībnieces ar robotiku pirms tam nebija nodarbojušās, tomēr viņu veidotais robots vairākās trasēs guva labākos rezultātus, apsteidzot pieredzējušākus pretiniekus. Kad skolotāja Dace noslēgumā jautāja tiem nometnes dalībniekiem, kas līdz šim neapmeklēja robotikas pulciņu, vai nākamgad pievienosies tam, lielākā daļa dalībnieku atbildēja apstiprinoši. Savukārt dalībnieki no Ezeres pamatskolas un Saldus vidusskolas solījās, ka noteikti reizi mēnesī apmeklēs Talantu skolas nodarbības. 

Lieliska nometne, ļoti patikušas gan robotikas nodarbības, gan pārējās aktivitātes - tā savās izvērtējuma anketās atzīmējuši lielākā daļa dalībnieku. Jautājums - kad būs nākamā nometne, izskanēja vairākkārt. Tas apliecina jauniešu interesi un nepieciešamību līdzīgus pasākumus organizēt arī turpmāk. 

Projekta mērķis ir sasniegts - nometnes dalībnieki guvuši jaunas digitālās zināšanas un prasmes, uzlabojuši savas sociālās prasmes, ieguvuši jaunus draugus un interesantu nodarbošanos, kas motivēs apmeklēt nodarbības un turpināt izglītoties vairāk.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Labrīt, Robotika! ekskursijā!

14. jūnijā JPAB organizētās nometnes dalībnieki devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu. Diena pārsteigumiem un pozitīvām emocijām piepildīta! 

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Skatīt vairāk

Labrīt,Robotika!

No 13.-16. jūnijam skolā norisināsies Jauno programmētāju atbalsta biedrības organizētā nometne Labrīt, robotika! Nometnes nosaukumu izdomāja paši jaunieši, tiekoties Ideju darbnīcā maija vidū, lai kopīgi plānotu aktivitātes nometnei. Kādas nodarbības bez programmēšanas un robotikas vēl vēlas, kurp doties ekskursijā - tie bija tikai daži no apspriežamajiem jautājumiem. Nometnes pirmās dienas uzdevums ir sastellēt savu robotu, ar ko vēlāk tiks veikti dažādi uzdevumi, jeb misijas. Neskatoties uz sarežģīto uzdevumu, nometnē valda priecīgs noskaņojums un īsts komandas gars, jo robotika, tas ir komandas darbs. Pēc robotikas un programmēšanas nodarbībām paredzētas sportiskas aktivitātes un vakara sadraudzības spēles. Bet jau rīt - interesanta ekskursija uz Rīgu!

Nometnē piedalās 30 bērni no Druvas vidusskolas, Saldus vidusskolas un Ezeres pamatskolas, tai skaitā arī bērni, kas iesaistīti PUMPURS projektā. Nometne tiek organizēta projekta Nr. 0-89/4-7.2/34 “LEGO robotikas un tehniskās jaunrades nometne bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai"  ietvaros. Projekta mērķis ir organizēt nometni bērnu un jauniešu digitālo un sociālo prasmju pilnveidošanai, izmantojot motivējošus LEGO robotikas elementus. Īstenojot projektu, vēlamies kliedēt mītu, ka robotika un programmēšana ir tikai gudrajiem un motivētajiem skolēniem domāti pulciņi (pielāgojot uzdevumus, iepējams ieinteresēt ikvienu bērnu, neskatoties uz to, ka viņam ir grūtības atsevišķos mācību priekšmetos).

   

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Eksperimentu nakts

Druvas vidusskolas sākumskolas klašu skolēni un skolotāji bija sarūpējuši vecākiem neparastu vakaru — viņiem piedāvāja vienkāršos veidos atkārtot fizikas, ķīmijas un bioloģijas likumus, izmēģinot dažādus eksperimentus.

Skatīt vairāk

Eksperimentu nakts

Jau šo pietdien, 5. aprīlī, gaidīsim uz nebijušu pasākumu 1.-4. klašu skolēnu vecākus, lai kopā ar bērniem atklātu daudz aizraujošu eksperimentu pasākumā "Eksperimentu nakts". Pasākuma sākumā būs iedvesmojoša lekcija ar praktiskiem piemēriem par to, kā ikdienā varam veicināt bērna interesi par dabaszinībām. Pēc lekcijas vecāki varēs apmeklēt vairākas, bērnu vadītas, eksperimentu laboratorijas un prāta asināšanas darbnīcas, krāt zīmodziņus un piedalīties loterijā. Pasākums noslēgsies ar jautru ballīti, ko vadīs Arvita Romanovska. Eksperimentu nakts ir noslēguma pasākums Cemex Iespēju fonda līdzfinansētā projektā "Eksperimentē Druvas vidusskolā", kura ietvaros iegādāti mācību eksperimentu komplekti dabaszinību apguvei sākumskolas vecuma bērniem.

Projekts "Eksperimentē Druvas vidusskolā"

Pateicoties CEMEX iespēju fondam, esam iegādājušies 3 komplektus sākumskolas vecuma bērniem dažādu dabaszinību eksperimentu veikšanai.

Skolēni cītīgi mācās veikt eksperimentus un gatavojas pasākumam Druvas vidusskolas sākumskolas skolēnu vecākiem Eksperimentu nakts, kas notiks š.g. 5. aprīlī, kurā mācīs eksperimentus veikt saviem vecākiem.

Eksperimentu komplekti “Elektrība”, “Dabas procesi” un “Gaiss” iegādāti Cemex Iespēju fonda atbalstīta projekta “Eksperimentē Druvas vidusskolā” ietvaros.

 

Projektu nedēļas "Esi Energo Efektīvs!" noslēgums!

Ar interesantām noslēguma aktivitātēm pagājusi pēdējā projekta "Esi Energo Efektīvs!"  diena.

Skatīt vairāk

Projektu nedēļa "Esi Energo Efektīvs"

Jau pavisam drīz Druvas vidusskolā sāksies Projektu nedēļa - tā norisināsies no 4. līdz 6. februārim. Šogad Projektu nedēļas tēma - energoefektivitāte. Projektu nedēļas noslēguma pasākums 6. februārī plkst. 13.00 Druvas kultūras namā - aicināts ikviens interesents.  Pasākumā varēs iepazīties ar 9.-11.kl.skolēnu veiktajiem pētījumiem, uzzināt daudz noderīgas informācijas par energoefektivitāti un to, kā mēs katrs ar savu rīcību varam ietekmēt klimata pārmaiņas pasaulē.

Projektu nedēļa tiek organizēta projekta “Esi Energo Efektīvs” ietvaros, kas saņēmis finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā atklāta projektu konkursa Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlasē. Projekta sadarbības partneris ir biedrība “PASSIVE HOUSE LATVIJA”.
 

Skolotāji mācās par energoefektivitāti

Jaunais gads Druvas vidusskolā iesācies spraigi. 4. janvārī, kamēr skolēni vēl brīvlaikā, skolotāji cītīgi mācījās par energoefektivitāti. Cik efektīvi un lietderīgi patērējam enerģiju, kā efektīvi izmantot dabas resursu enerģiju, globālā sasilšana – kā tā veidojas un kādas ir tās sekas – tie ir tikai daži no jautājumiem, kuri tika skatīti seminārā.

Apmācības organizēja biedrība “PASSIVE HOUSE LATVIJA”, kas ir Druvas vidusskolas īstenotā projekta “Esi Energo Efektīvs” sadarbības partneris. Seminārā gūtās zināšanas palīdzēs labāk izplānot un sagatavot projekta nedēļu skolā, kas notiks februāra sākumā.

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Alīda, Jūsma

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt