Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

Lielāko pasākumu plāns 2019./2020.

Publicēts: 01. novembris 2019
Atjaunots: 10. marts 2020

SEPTEMBRIS
TĒMA: Veselīgs dzīvesveids un dabas aizsardzība (Tematiskā joma: Veselība un vide)
02.09. 9:00 Zinību dienas svinīgā līnija skolas priekšā
3.,4.09. 10-to klašu uzņemšana skolā, tikšanās ar skolas administrāciju
5.,6.09. Lielgājiens "Mums nav planētas B!"
9.,10.09. Skolas foto
11.09. Dzejas diena ar Maiju Laukmani 10.-12.kl.skolēniem (Svētku zālē)
12.09. Skolēnu domes pirmā sēde
16.-20.09. Veselības nedēļa (veselīga uztura meistarklases, veselīgu savstarpējo attiecību meistarklases, veselīgu un kustīgu rītu maiestarklases) 
20.09. 1.-6.kl. Olimpiskā diena
16.-20.09. 10.klašu inaugurācijas nedēļa
18.09. 18:00 Skolas vecāku sapulce , lektore Inta Santa par bērnu un jauniešu motivāciju
19.09. 10-to inaugurācijas vakars
20.09. Tikšanās ar somu rakstnieci Jalonenu Rītu
20.-21.09. Deju nometne "24 stundas deju pasaulē" 
23.-27.09. Dabas gleznu nedēļa- izstāde pie skolas
23.09. Ķīmiķu skolas nodarbība
24.09. Skolas informatīvās līnijas klases stundās
26.09. Rudnes kross
27.09. 15:00 Talantu skolu 1.nodarbība
27.09. Miķeļdienas gadatirgus Druvas KN
OKTOBRIS

TĒMA: Karjeras izglītība (Tematiskā joma: Karjeras izvēle)

"Labo nodomu grāmatas" iepazīšana

4.10. Skolotāju dienas pasākums
7.10. Ideju istabas atklāšanas pasākums, svinīgā skolēnu domes sanāksme
10.10. Tikšanās, radošās darbnīcas ar rakstnieci Luīzi Pastori 4.,5.,6.kl. (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)
11.10. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
11.-12.10. Dejotāju nometene 
14.-18.10. Karjeras nedēļa
14.10. Ķīmiķu skolas nodarbība
16.10. Saldus novada karjeras pasākums7.-9.kl.skolēniem- iepazīsti profesiju
18.10. Prāta spēles Saldus novada 4.klašu skolēniem
18.10. Talantu skolu 2.nodarbība
28.10. Mācības par drošu interentu 7.-11.kl., skolotājiem (lek.Sandra Margina)
29.10. AlfaRobot nodarbības 1.-4.kl.
29.10. Skolas informatīvā līnija
29.,30.10. Karjeras sarunas ar administrāciju, vecākiem un karjeras konsultantu 12.klasei.
31.10. JAL dalībskolu konference "Uzdrīksties uzvarēt!" Ķīpsalā
NOVEMBRIS
TĒMA: Manas iespējas Latvijā (Tematiskā joma: Pilsoniskā līdzdalība)
1.11. Sporto visa klase atklāšanas pasākums Arēnā Rīga 2.-5.klases
1.-3.11. Latvijas sporta bridža atklātais čempionāts "Druvas dūzis"
2.11. Saldus novada jauniešu forums
8.11. Mārtiņdienas danči 1.-5.klasēm
8.11. Tikšanās 10.-12.kl.skolēniem ar Latvijas armijas vadību pasākuma „Karavīrs laikmeta griežos” ietvaros
8.11. "Latvijas gandrīzšlāgermaratons" PopIela, balle 6.-12.kl.
11.11. Lāčplēša dienas pasākms pie Druvas dīķa
11.11. Ķīmiķu skolas nodarbības
11.11. Lāpu gājiens Saldū
13.11. Multimediju skolas nodarbības ar režisoru Viesturu Roziņu

15.11.

12:30

Valsts svētku svinīgais pasākums "Manas Latvijas stāsts" ar Smilšu kino un kopēju sadziedāšanos 1.-7.kl (Projekta "Latvijas skolas soma" pasākums) 

15.11.

11:00

Valsts svētku koncerts "Lavijas gadsimts" ar vokālo grupu UNIVERSUM 8.-12.kl. (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)

16.11.

17:00

Valsts svētku koncerts Druvas kultūras namā ar skolas kolektīvu piedalīšanos.
21.11. Deju kolektīvu koncerts Druvs KN 
22.11. Veiklo stafetes 2.-5.kl.
22.11. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
22.11. Talantu skolu 3.nodarbība
26.11. Skolas informatīvā līnija
26.11. Biedrība "Funa" "Dzīves spēles" 7.-9.klasēm.
29.11. Labdarības koncerts Druvas kultūras namā
29.11. Deju kolektīvu kopmēģinājums Saldus BJC
DECEMBRIS
TĒMA: Labdarība (Tematiskā joma: Pilsoniskā līdzdalība, Sevis izzināšana un pilnveidošana) 
3.12. Skolas rotāšana svētkiem
2.-9.12. Mūzikas programmas audzēkņu publiskās mūzikas ieskaites
2.-20.12. Labdarības plānošana un realizācija
2.12. Adventes rīts
3.12. "Mana runa pārliecina" meistarklase (Projekta "Latvijas skolas soma" finansēts pasākums) 
5.12. D.Balčus teāra izrāde "Kas par traku, tas par traku" 1.-6.klasēm (Projekta "Latvijas skolas soma" finansēts pasākums)
9.12. Adventes rīts
11.12. 1.-4.klašu Ziemassvētku pasākums ar Liepājas Leļļu teātra aktieriem (Projekta "Latvijas Skolas soma" pasākums)
13.12. Talantu skolu 4.nodarbība
16.12. Adventes rīts
18.12. 9.-12.klašu Ziemassvētku volejbola kauss
18.12. Rūķu darbnīcas ar vecākiem 1.-4.klasēm
19.12. 9:00 Ziemassvētku tirdziņš 1.-5.klases un SMU
19.12. Svētku pasākuma ģenerālmēģinājums
20.12. Skolotāju rīta koncerts
20.12. Svinīgā klases stunda
20.12. 18:00Ziemassvētku ieskaņas koncerts 5.-12.klasēm, Balle
JANVĀRIS
TĒMA: Sevis apzināšanās, karjeras vadība (tematiskā joma- sevis izzināšana, karjeras izvēle)
22.,23.01. Karjeras sarunas ar administrāciju, vecākiem un karjeras konsultantu 9.klasei.
21.01. Barikāžu atceres pasākums- Barikāžu ugunskurs
23.01. Karjeras pasākums Saldus vidusskolā - lekcija, izstāde, darba grupas. (11.klašu skolēni)
24.01. Talantu skolu 5.nodarbība

29.01.

12:30

Zēnu koru kopmēģinājums Saldus BJC

29.01.

13:30

5.-9.klašu koru kopmēģinājums Saldus BJC
FEBRUĀRIS
TĒMA: Profesiju daudzveidība (temetiskā joma- karjeras izvēle, sevis pilnveidošana un izzināšana)
5.02. Tautas deju koncerts Brocēnu KN
12.02. Ēnu diena 8.-12.kl.
12.02. Tautas deju koncerts Brocēnos (Mazais Puzurs)
14.02. Tautas Deju koncerts Brocēnu KN
18.02. Ēnu dienas prezentācijas 
18.02. Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" Saldus BJC
19.02.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma “RADI ROTĀJOT” (darbu vērtēšana skolā).

21.02. Starpreģionālais skolu teātra sporta draudzības turnīrs“Džons smaida” Saldus BJC
21.02. 18:30 Gredzenu vakara izrāde un balle
21.02. Talantu skolu 6.nodarbība
21.02. Mēs iesim skolā! nodarbības topošajiem pirmklasniekiem
MARTS
TĒMA: Droša vide ap mani (tematiskā joma Drošība) 
2.03. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss “Zvirbulis” Saldus BJC
4.03. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Kurzemē
7.03. Tautas deju kolektīvu skate
09.03. "Mana Magadana" Ērika Vilsona monoizrāde 9.-12.kl.
13.03. Talantu skolas
13.03. "Mēs iesim skolā" topošo pirmklasnieku nodarbības 
26.03. Koru konkursa I kārta, Saldus BJC, pēc konkursa kop'mēģinājums ar virsdiriģentiem
26.03. Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Kurzeme, Liepāja
30.03.-03.04. Krāsu nedēļa 1.-5.kl.
APRĪLIS
TĒMA: Identitāte (tematiskā joma- sevis izzināšana un pinveidošana, piederība) 
02.04. Pop-iela 1.-5.kl.
06.04. Ķīmiķu skolas nodrbības
15.04. Koru konkursa II kārta Saldus BJC
16.04. Teātra sports, Kurzemes reģiona turnīrs Dundagā
17.04. Dzedošo apvienību koncerts 6.-12.klasēm, balle
21.04. "Šausmas operā" Framest dalībnieku koncertlekcija 4.-8.klašu skolēniem
23.04. Info diena
24.04. Talantu skolu 7.nodarbība
24.04. Mēs iesim skolā- topošo pirmklasnieku nodarbības
29.04. Teātra sporta komandu valsts finālturnīls, Ikšķile
30.04. Teātra sporta komandu valsts finālturnīrs, Ikšķile
29.-30.04. Digitālā Druva 
MAIJS
TĒMA: Mana brīvība- valsts neatkarība un iespējas (piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība) 
05.05. Neatkarības - Baltā galdauta svētki
14.05. Pavasara koncerts 1.-4.kl.
15.05. 9.,12.klašu pēdējais zvans
20.05. Skolu mazo koru sadziedāšanās svētki “Sajust vasaras smaržu” , Saldus BJC
22.-23.05. Saldus novada svētki
   
   
JŪNIJS
 
06.06. 12.klases izlaidums
13.06. 9.klašu izlaidums
   

 

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

2019. gadā Druvas vidusskola CE rādītājos ieguvusi 3. vietu lauku vidusskolu grupā!

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt