Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Salidojums 2024

Pašreiz salidojumam registrējušies - 372

Reģistrēties šeit.

Skatīt reģistrējušos cilvēkus

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Jadviga, Laura

Dzimšanas dienu svin:

Beāte Dubra, Jānis Ziediņš, Mārtiņš Ziediņš

Digna Gūtmane

Ieskaties!

12.klases absolvente Līna Oliņa- LR FM Simtgades stipendijas saņēmēja 2019./2020.mācību gadā

Publicēts: 03. jūlijs 2020
Atjaunots: 07. marts 2022

Līna mācās Druvas vidusskolā no 1. klases, mācību sasniegumi ir augsti, skolniece ir mērķtiecīga, atbildīga, precīza, apzinās zināšanu nepieciešamību turpmākajā dzīvē, tāpēc ne tikai apgūst mācību programmās noteikto, bet mācās arī papildus. Sasniegumi atspoguļojas ikdienas mācību darbā (gada vidējais vērtējums 12. klasē 8,75) un dalībā latviešu valodas un literatūras olimpiādē (2020.gadā 2.vieta 46.olimpiādes 2.posmā), kā arī Kurzemes zinātniskājā konferencē (iegūta 3.pakāpe), kas apliecina Līnas erudīciju un neatlaidību, spēju saplānot savu laiku.

Līna meklē papildu iespējas apliecināt savu radošumu gan foto, gan literārās jaunrades jomā. Papildus mācījusies Kurzemes multimediju talantu skolā, kā arī pašmācības ceļā un mediju stundās pilnveidojusi zināšanas un prasmes foto mākslas un video apstrādes jomā. Iegūtās prasmes pielietoja, fotografējot dažādus skolas pasākumus, kā arī veidojot video materiālus. Īpaši jāizceļ Līnas mērķtiecīgums, pilnveidojot uzstāšanās prasmes, kas rezultējušās ar augstiem sasniegumiem Kurzemes skatuves runas konkursā. Arī šogad Līna tika izvirzīta Kurzemes posmam.

Līna jau piecus gadus dejo JDK „Puzurs”, kur parāda sevi kā mērķtiecīgu jaunieti, jo viņai nozīmīga ir ne tikai sava personiskā izaugsme, bet arī deju kolektīva sasniegumi un attieksme pret darbu. Piedalījusies visos deju kolektīva koncertos (ap 15 gadā), kā arī XI Skolu jaunatnes deju svētkos un XVI Deju svētkos. Līna ir līdere deju kolektīvā un ne tikai tādēļ, ka viņa spēj uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, vadīt, bet spēj būt toleranta pret visiem, ciena apkārtējos, uzklausa un atbalsta. Līnā ieklausās, jo zina, ka var paļauties. Līna ir deju kolektīva prezidente jau divus gadus. Viens no viņas pienākumiem ir facebook un instagram „Puzura” lapā ievietot foto, video, atsauksmes par pasākumiem. Tieši Līna apkopoja visu četru skolas deju kolektīvu dalībnieku atsūtītos foto, lai „Puzurs” būtu daļa no virtuālā svētku gājiena 4.maijā, kā arī izveidoja video par JDK „Puzuru” attālinātās mācīšanās laikā. Kopā ar diviem skolas biedriem uzrakstīja un realizēja projektu „Tautas deju virpulī”, kas tika īstenots Saldus novada projektu konkursa 2019 „Jaunieši darbībā” ietvaros.  Projekta laikā JDK „Puzurs” kopā ar JDK „Puzurs” studiju, „Mazo puzuru” un TDA „Līgo” jauniešu studiju piedalījās dažādās deju nodarbībās, sportoja un sniedza koncertu. Projekta galvenais mērķis - veidot draudzīgas attiecības starp deju kolektīviem un to dalībniekiem, popularizēt deju jauniešu vidū. Interesi par deju apliecina arī Līnas izstrādātais zinātniski pētnieciskais darbs „Rotaļdeju elementi 7. – 12. klašu grupu jaunrades dejās  2015. – 2017. gadā”. Kopā ar deju kolektīvu ieguvusi augstāko pakāpi gan LNKC deju kolektīvu skatē, gatavojoties XVI deju svētkiem, gan VISC deju kolektīvu skatē, gatavojoties XII Skolu jaunatnes deju svētkiem, mērķtiecīgi trīs reizes nedēļā piedalās kolektīva mēģinājumos.

Līna sevi apliecinājusi arī sabiedriski aktīva jauniete, kura darbojas skolēnu domē, vada skolas pasākumus. Līna sevi realizē skolēnu domē, viņas talants ir pasākumu plānošana, scenāriju rakstīšana un pasākumu vadīšana. Ar aizrautību un degsmi Līna iesaistās ikvienā skolā notiekošajā pasākumā. Līna ar atbildību izturas pret visiem sev uzticētajiem pienākumiem, reizēm dara vairāk nekā no viņas tiek sagaidīts, pārdomājot līdz niansēm pasākumu norisi, regulāri apliecina izcilas organizatora un komunikācijas prasmes, prasmi reaģēt nestandarta situācijās, plānot darba apjomu un laiku.

Līna ir daudzpusīga personība, tāpēc veiksmīgi sevi pierāda kā komandas līderis gan skolā, gan klasē.  Klases audzinātāja Antra Dukāne Līnu raksturo kā klases virzītājspēku: „Laiku pa laikam katrai klasei skolā ir jāveic kāds lielāks uzdevums, un  tādos brīžos īpaši vērtīgi ir kādi teiktie vārdi: „Skolotāj, mēs to izdarīsim.” Līna klases kolektīvā bija tas cilvēks, no kura es bieži dzirdēju šos vārdus. Visspilgtāk tas izpaudās šogad, kad klase gatavoja savu Gredzenu balles teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”. Izrādei bija jāiestudē vairākas diezgan sarežģītas dejas, kuru sagatavošanā liela loma bija Līnai. Viņa lēni un pacietīgi ierādīja saviem klasesbiedriem deju soļus un sagatavoja videoklipus, lai klasesbiedri deju soļus var apgūt mājās. Līna prot atrast domubiedrus, pacietīgi uzklausa dažādus viedokļus un labi rod risinājumus. Viņas domās klasesbiedri ieklausās. Patīkams ir Līnas iekšējais miers un ticība, ka viss izdosies, ko Līna iedveš arī citiem.”

Salidojums 2024

Pašreiz salidojumam registrējušies - 372

Reģistrēties šeit.

Skatīt reģistrējušos cilvēkus

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Jadviga, Laura

Dzimšanas dienu svin:

Beāte Dubra, Jānis Ziediņš, Mārtiņš Ziediņš

Digna Gūtmane

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt