Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Mareks, Tālivaldis

Dzimšanas dienu svin:

Mārcis Kaļišuks, Marks Olivers Mežiņš

Ieskaties!

Uzņemšana 10.klasēs

Atver un iepazīsties! Centāmies atbildēt uz visiem būtiskākajiem jautājumiem, kuri varētu rasties vecākiem un skolēniem, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības vidusskolā.

Noskaties video un uzzini, kādu piedāvājumu esam sagatavojuši topošajiem vidusskolniekiem.
 

Vidusskolas stundu plāns

Skatīt vairāk

Sākusies iesniegumu pieņemšana mācībām 1. klasē!

Topošie 1. klašu skolēnu vecāki!!!

Druvas vidusskolā bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē (2021./2022.m.g.) ir sākusies!

 

Skatīt vairāk

Pamatskolas izglītības programmas

Uzņemšana visās klasēs notiek katru dienu no 8.00 - 15.00. Tālrunis 63839440.

 

Izglītības programma Īss apraksts

Pamatizglītības programma

3., 6., 9. klasē

Pamatizglītības programma kvalitatīvi sagatavo izglītības turpināšanai vidējās izglītības posmā. Druvas vidusskolā pamatizglītības programmas audzēkņi apgūst angļu valodu no 1. klases. Mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi no 5. – 9. klasei veicina latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguve divos līmeņos.

Krievu valodas apguve iespējama no 2. klases.

Piedāvājam daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.

Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu

3., 6., 9. klasē

Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas mācīšanu kvalitatīvi sagatavo izglītības turpināšanai vidējās izglītības posmā, izmantojot mūziku skolēnu radošo un intelektuālo spēju attīstīšanai. Programma ietver viena mūzikas instrumenta spēles apguvi, padziļinātu mūzikas programmu un plašas iespējas darboties koros, ansambļos un orķestrī.

Angļu valodas apguve no 1. klases, bet krievu valodas no 2. klases.

Jaunums! Piedāvājam nodarbības prāta rosināšanai, ķermeņa relaksācijai sākumskolas posmā.
Pamatizglītības programma ar dabaszinību novirzienu 7.-9. klasei
3., 6., 9. klasē
 

Pamatizglītības programma ar padziļinātu dabaszinātņu un datorikas mācīšanu. Datorikas apmācībai paredzēta viena stundu nedēļā 7., 8. un 9. klasē. Programmas saturs paredz arī programmēšanas pamatu apmācību.

Papildu stundas fizikā, ķīmijā, matemātikā nodrošina iespēju radoši un interesanti padziļināt zināšanas dabaszinātņu jomā, palīdz pilnveidot prasmes eksperimentālajā darbā un rosina pētniecībai.

Mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi nodrošina latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas apguve līmeņos.

 

 

Vidusskolas izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana visās klasēs notiek katru dienu no 8.00 - 15.00. Tālrunis 63839440.

 

 

Izglītības programma

Īss apraksts

Uzņemšanas noteikumi

Vidējā atzīme

Īpaši noteikumi

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  2021./2022.m.g. 12.klasē

(programmēšana un

tehniskā grafika)

Padziļināta informātikas (programmēšanas) apguve. Pamatkurss - fizikā, bioloģijā, ķīmijā un tehniskajā grafikā. Programmā ir labas iestrādes IT izmantošanas jomā. Palīdz attīstīt un pilnveidot vispārējās intelektuālās prasmes. Jauniešiem ir vispusīgas iespējas turpināt izglītību labākajās mūsu vai citu valstu augstākajās mācību iestādēs.

 Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" matemātikā

 

Multimediju programma

2021./2022.m.g. 12.klasē

Profesionāla ievirze multimediju jomā – drukājamie un elektroniskie mediji; prezentāciju, video, audio veidošana, datordizains. Prasmes darbā ar multimediju programmām dod iespēju gan veidot profesionālu karjeru, gan izmantot šīs prasmes daudzās dzīves jomās. Personības attīstība ar vizuālās mākslas, mūzikas un drāmas palīdzību. Prasmi uzstāties izkopj retorikas nodarbībās.  Fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā skolēni apgūst dabaszinības.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

 

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 2021./2022.m.g. 12.klasē

(Dabaszinības)

Padziļināta bioloģijas, ķīmijas apguve. Pamatkurss  fizikā. Pilnveidošanās iespējas, strādājot ar dažādiem projektiem, zinātniski pētniecisko metodi. Mācību procesā plaši tiek pielietotas informāciju tehnoloģijas. Skolēni ir konkurētspējīgi medicīnas, psiholoģijas, vides zinību, u.c. studiju programmās.

Stundu skaits pa gadiem.

5,5

"6" bioloģijā vai ķīmijā

 

Novada, valsts olimpiāžu laureātus uzņem bez papildu nosacījumiem.

  • Lai labāk sagatavotos pārbaudes darbiem, visās programmās palielināts stundu skaits latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
  • Latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu iespējams apgūt pa līmeņiem atbilstoši skolēnu spējām.
  • Regulārs, mērķtiecīgs papildu darbs talantu skolās un pēc individuālajiem plāniem nodrošina iespēju  iegūt augstus sasniegumus olimpiādēs novada un  valsts līmenī

2020./2021.m.g. Ansis Gustavs Andersons Starptautiskās informātikas olimpiādes dalībnieks, Ansim Gustavam Andersonam konkursā "Ķengurs- matemātika visiem"1.vieta, 2.pakāpe  ķīmijas valsts 62.olimpiādes valsts kārtā, 1. pakāpe matemātikas valsts 71.olimpiādes valsts kārtā.  Janai Škrabai 1. pakāpe, Alisei Bērziņai 2.pakāpe, Raivim Liepam 1.pakāpe Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē.


2019./2020.m.g. Ansim Gustavam Andersonam 1. vieta Eiropas informātikas olimpiādē, 1.pakāpe Latvijas informātikas olimpiādē.

 

2018./2019.m.g. Artai Vectīrelei 2.pakāpe valsts 45. latviešu valodas un literatūras olimpiādē, Ansim Gustavam Andersonam 2.pakāpe, Nikam Derumam 3.pakāpe informātikas 32.olimpiādē, Elvim Groskopam 1.vieta tulkošanas konkursā "Juvenes translatores", Ansim Gustavam Andersonam, Edgaram Andersonam 1.vieta informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr(a)s".

 

2017./2018. m.g. valstī- Nikam Derumam 2.vieta informātikas 31.olimpiādē, Luīzei Strogonovai 1.pakāpe, Elvim Groskopam, Nikam Derumam, Ievai Lukažai 2.pakāpe Latvijas 42.zinātniskajā konferencē, Nikam Derumam 1.pakāpe, Reinardam Saulītim atzinība valsts atklātajā programmēšanas konkursā "Clever cup",  Reinardam Saulītim 1.pakāpe, Nikam Derumam atzinība tulkošanas konkursā "Juvenes translatores", Raivim Liepam 3.vieta mājturību un tehnoloģiju valsts 19.olimpiādē.

 

2016./17.m.g. valstī - Nikam Derumam 2.vieta un Emīlam Romanim 2.vieta informātikas 30.valsts olimpiādē, Elīzai Šaulei atzinība latviešu valodas un literatūras 43.valsts olimpiādē, Artūram Bartkevičam Valdmanim 1.vieta tulkošanas konkursā "Juvenes translatores", Raivim Liepam atzinība mājturību un tehnoloģiju valsts 18.olimpiādē.

 

  • Visās programmās iekļauts mācību priekšmets- projektu vadība. Tā ietvaros skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, raksta un vada projektus.
  • Druvas vidusskola ieguvusi galveno balvu konkursā "Samsung Skola Nākotnei";
  • Viena no projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolām.
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Mareks, Tālivaldis

Dzimšanas dienu svin:

Mārcis Kaļišuks, Marks Olivers Mežiņš

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt