Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Salidojums 2024

Pašreiz salidojumam registrējušies - 372

Reģistrēties šeit.

Skatīt reģistrējušos cilvēkus

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Jadviga, Laura

Dzimšanas dienu svin:

Beāte Dubra, Jānis Ziediņš, Mārtiņš Ziediņš

Digna Gūtmane

Ieskaties!

Literatūra 11.klasei

Publicēts: 02. decembris 2020
Atjaunots: 04. janvāris 2021

J. V. Gēte „Fausts”

Tēma: „Fausta” mājas lapa

SR: Skolēni:

 • ir izpratuši literāro darbu.
 • prot sistematizēt, analizēt, salīdzināt literārajā tekstā iegūto informāciju
 • veido savu izpratni par literāro darbu
 • rod priekšstatu par attēloto laikmetu
 • papildina zināšanas par literatūras terminiem
 1. Izveidot savai mājas lapai moto, kam pakārtot pārējo informāciju
 2. Izveidot sadaļas:
 • autors,
 • Prologs debesīs nozīme,
 • galveno tēlu – Fausta, Mefistofeļa un Margrietas – analīze (izpratne par tēlu, nozīmi lugā, simbolisko nozīmi, iekšējais un ārējais raksturojums),
 • atziņu krātuvīte
 • atsauksmes par lugu (laika biedru, mūsdienu),
 • alūzijas par Faustu literatūrā,
 • jūsu uzskatiem par lugu (pamatotiem),
 • laikmeta raksturojums un salīdzinājums ar mūsdienām, mūsdienu cilvēkiem un pasauli.

 

 

Vērtēšanas kritēriji

                 K        Kritēriji

3

2

1

0

Ziņas par autoru

Atlasīta svarīgākā informāciju par autoru, raksturot to kopsakarībās ar laikmetu un lugu “Fausts”

Ir atlasīta informācija par autoru, taču pietrūkst kopsakarības ar laikmetu un darbu

Ir atlasīta informācija par autoru, taču tā ir trūcīga (kad, kur dzimis, kur dzīvojis, kad miris), fakti ir nosaucoši, neko neizsakoši un neveido priekšstatu par autoru.

Nav

Prologs debesīs nozīme

Spēj sasaistīt nodaļā pausto ar tālāko darbību lugā. Paskaidro, ko izsaka nodaļa par laikmetu un uzskatiem tajā laikā. Pamato savu viedokli ar faktiem.

 

Saista nodaļu ar lugas tālāko darbību, taču nespēj savu domu pamatot ar faktiem. Nesasaista ar laikmetu.

Mēģina skaidrot nodaļas saistību ar darbu, taču bez pamatojuma, bez domas skaidrības.

Nav

Galveno tēlu – Fausta, Mefistofeļa un Margrietas – analīze

Demonstrē izpratni par tēliem, to nozīmi lugā, simbolisko nozīmi, iekšējais un ārējais raksturojums. Spēj teikto pamatot ar faktiem.

 

Demonstrē izpratni par tēliem, to nozīmi lugā, simbolisko nozīmi, iekšējais un ārējais raksturojums. Trūkst faktu materiāla.

Raksturo tēlus virspusēji, bez pamatojuma. Skatījums ir vienpusējs.

Nav

Atziņu krātuvīte

Ir atrastas vairāk nekā 8 atziņas

Ir atrastas 5-7 atziņas

Ir atrastas mazāk nekā 5 atziņas.

Nav

Atsauksmes par lugu

Ir atrastas daudzveidīgas atsauksmes, kas raksturo lugas daudzveidīgo uztveri.

Min vienveidīgas atsauksmes un/vai tās ir tikai mūsdienu vai laika biedru.

Ir minētas 1-2 atsauksmes, tās ir populistiskas.

Nav

Alūzijas par Faustu literatūrā

Ir vairāk nekā 4 alūzijas

Ir 3 alūzijas

Ir 1-2 alūzijas

Nav

Uzskati par lugu

Ir izteikti savi uzskati par lugu, tie ir pamatoti, paskaidroti.

 

Ir izteikti uzskati, taču tos vāji pamato.

Izsaka uzskatus bez pamatojuma.

Nav

Laikmeta raksturojums

Ir minēts konkrētais laiks, kad tapa darbs, sasaistīts ar darba pamatideju. Spēj pamatot saistību ar mūsdienām.

 

Minēts laiks, kad tapa, taču trūkst ideju sasaiste ar laikmetu . Vāji pamato saistību ar mūsdienām.

Min laiku, kad darbs tapis, bet bez dziļākas analīzes.

Nav

Uzstāšanās

Runātājam ir acu kontakts ar publiku, atbilstoša žestikulācija, stāja un uzvedība.

Teksts tiek brīvi runāts no galvas (ja nepieciešams, ieskatoties piezīmēs). Runa ir atbilstoša skaļuma.

Tiek izmantota literārā valoda.

Ievērots laika limits.

Runātājam kopumā ir acu kontakts ar publiku, atbilstoša žestikulācija, stāja un uzvedība.

Teksts vairāk tiek runāts nekā lasīts. Runa kopumā ir atbilstoša skaļuma.

Tiek izmantota literārā valoda.

Gandrīz tiek ievērots laika limits.

 

Runātājam ar publiku nav acu kontakta. Nepārtraukti žestikulē, nepiemērota stāja un uzvedība .

Runa ir ļoti klusa.

Netiek ievērotas valodas normas, izmanto sarunvalodu, žargonu/ vienkāršrunu.

Netiek ievērots laika limits.

Prezentācijas laikā nerunā

Attieksme

Runātājs ir ieinteresēts pastāstīt savu izzināto tēmu.

 

Runātājs stāsta bez intereses.

Runātājs izturas necienīgi pret klausītāju.

nav

Atbildes uz jautājumiem

Pārliecinoši atbild uz jautājumiem, parāda savu erudīciju dotajā tēmā, prot pamatot atbildes.

Pārliecinoši atbild uz jautājumiem, parāda daļēju erudīciju tēmā, trūkst pārliecības pamatojumā.

Nespēj atbildēt uz visiem jautājumiem/ neparāda erudīciju dotajā tēmā/ nepārliecinošas atbildes.

Nespēj atbildēt uz jautājumiem vai atbildes ir nesaprotamas vai nesaistītas ar uzdoto jautājumu.

 

 

Salidojums 2024

Pašreiz salidojumam registrējušies - 372

Reģistrēties šeit.

Skatīt reģistrējušos cilvēkus

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Jadviga, Laura

Dzimšanas dienu svin:

Beāte Dubra, Jānis Ziediņš, Mārtiņš Ziediņš

Digna Gūtmane

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt