Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lana, Sergejs, Svetlana

Dzimšanas dienu svin:

Dzintars Justs Rūtens

Ieskaties!

Sasniegumi krievu valodas konkursā

Krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā piedalījās 14 Druvas vidusskolas skolēni. 1. pakāpe M.Druvaskalnai, P.Kalniņai, Z.Rinmanei, G.Patrašanu, M.Ovsjanņikovam, 2. pakāpe I.Gajevskai, U.Šliserei, L.Vīksnei, 3.pakāpe E.Jakubauskam, E.Tonei, atzinība M.Livandovskai, E.Milčonokai, E.Frīdenbergai Tomašai, G.Gromovam (skolotājas I.Čepojuse, E.Rožkova).

Apsveicam! 

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

Valsts 41. bioloģijas olimpiādes 2. kārtā 1.vieta Paulai Strautmanei, 2.vieta Akselam Jaunzemim, Madarai Druvaskalnai, 3.vieta Ievai Gajevskai, skolu pārstāvēja K.Ziņģe, A.Bērziņa, K.Ozols, K.Gribuste, K.Lange, B.Grinberga, D.Nicis, R.Čukna, K.Adzereiko, A.Vectīrele (skolotāja Ina Rudzutaka).

Apsveicam!

Sasniegumi starpnovadu angļu valodas olimpiādē

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 3.vieta Ivo Stepiņam (skolotāja Liāra Beļkeviča), skolu pārstāvēja Ivo Lauva, Keita Iršina, Raivis Liepa, Jēkabs Galiņš, Alise Alute. Olimpiādei sagatavoja sk. Liāra Beļkeviča un A.Dukāne.

Apsveicam!

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē 6.-7. klasēm Druvas vidusskolu pārstāvēja Gatis Valainis, Gusts Polis (skolotājs Andis Ozolnieks).

 

Sasniegumi R.Mūka radošo darbu konkursā

"Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība iesieta Latvijas sierā"  R.Mūks

R.Mūka radošo darbu konkursā godalgotās vietas un uzaicinājumu 14.decembrī piedalīties apbalvošanas pasākumā Galēnu kultūras namā ieguvuši 8 mūsu skolas skolēni- Kate Kaļišuka, Liāna Vitkovska, Gunita Marija Gēliņa, Krista Gabriela Roba, Betija Grīnberga, Amanda Sabecka, Rihards, Roberts Miķelsons, Kristiāna Jansone-, kā arī viņu skolotājas- Sandra Burve, Līga Kaļišuka, Laine Liepa.

Apsveicam ar panākumiem!

Konkurss "Kas manu tautu dara stipru"

Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā grāmatu "Kas manu tautu dara stipru", kurā apkopoti 2017.gada konkursa labākie skolēnu literāro darbu fragmenti un zīmējumi, starp tiem 5 mūsu skolas skolēnu radošie darbi, kuru autori ir-Kristiāns Dāvids Kurpnieks (skolotāja L.Liepa), Ieva Lukaža, Krista Gabriela Roba (skolotāja L.Kaļišuka), Krista Sokolovska, Kristīne Bērziņa (skolotāja S.Burve)

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi florbolā

Saldus novada skolu sacensībās florbolā 8.-9.klašu meiteņu komandai 1.vieta- Kolīnai Kārterei, Martai Blūmai, Elijai Freimanei, Elīzai Milčonokai, Beātei Radziņai, Elīnai Freimanei, Elīnai Andersonei, Vendijai Žulpai (skolotājs Kaspars Baumanis).

Apsveicam!

Sasniegumi Brocēnu četrcīņā

Starpnovadu konkursā  "Brocēnu četrcīņa" skolēni pārbauda savas zināšanas un prasmes matemātikā, fizikā un ķīmijā.

Druvas vidusskolas komandai 3.vieta- Kristiānai Ziņģei, Alisei Bērziņai, Robertam Jansonam, Raivim Liepam (skolotāji Antra Jankovska, Inese Zīrupa, Alla Bondarika). Kā otra komanda konkursā startēja skolēni no 9.do klases- R.Ceimers, M.Demitere, E.Novada, A.Millers.

Lepojamies!

Sasniegumi florbolā

Druvas vidusskolas 10.-12. klases komandai 1.vieta  Saldus novada skolu sacensībās florbolā- R.Prūsakam, A.Krontālam, G.Jarašunam, K.Dureikam, Ģ.Brucim, M.Brucim, O.Eversonam, R.Arājumam (skolotājs Z.Zeps)

Lepojamies!

Skatīt vairāk

Sasniegumi angļu valodas olimpiādē

Valsts angļu valodas olimpiādes 2.posmā 1.vieta Klāvam Ozolam, 2.vieta Tomam Grigaitim, Stefānijai Pavlovai, 3.vieta Nikam Derumam, Nikam Biseniekam (skolotāja Antra Dukāne). Skolu pārstāvēja kopā 11 skolēni- arī K.Gribuste, R.Prūsaks, M.Kaļišuks, L.Sļotova, I.Lukaža, E.Romanis.

Lepojamies ar panākumiem!

Skatīt vairāk

Sasniegumi rudens krosā

Saldus novada skolu sacensībās krosā 1.vieta E.Zērnim, A.Virbickim, G.Jarašunam, M.Brucim (skolotājs Z.Zeps), E.Ķuzei, L.Vitkovskai, L.Ceļapīterei, K.Strādniecei (skolotāja I. Grīnberga), 2.vieta Ģ.Brucim, V.Voitānam, A.Krontālam, M.Kužam (skolotājs Z.Zeps).

Apsveicam!

Sasniegumi futbolā

Saldus novada skolu sacensībās futbolā Druvas vidusskolas komandai 1.vieta- E.Zērnim, R.Miķelsonam, V.Voitānam, R.Gaujam, E.Meijam, R.Dirvēnam, A.Krontālam, M.Brucim, Ģ.Brucim (skolotājs Z.Zeps)

Apsveicam!

Sasniegumi florbolā

Saldus novada skolu sacensībās florbolā 2.vieta mūsu skolas meiteņu komandai- M. Dzenei, L.Oliņai, D.Aleksandrovai, K.Zīlītei, K.Jansonei, K.Koreņikai, M.Pelītei, K.Strādniecei, E.Ķuzei (skolotāja I.Grīnberga).

Apsveicam!

Vēstules Latvijai

Biedrības "Mantinieki"organizētajā konkursā tika apkopotas 100 vērtīgākās vēstules grāmatā "Vēstules Latvijai", starp kurām 18 mūsu skolas skolēnu vēstules, kas atklāj mīlestību un lepnumu par savu Latviju!

Apsveicam!

 

Skatīt vairāk

Sasniegumi ģeometrijas olimpiādē

Starpnovadu ģeometrijas olimpiādē Robertam Jansonam, Alisei Bērziņai, Kristiānai Ziņģei 3. vieta (skolotāja Antra Jankovska).

Apsveicam ar panākumiem!

Sasniegumi O.Kalpaka konkursā

Oskaram Kalpakam veltītajā Latvijas skolu jaunatnes radošo darbu konkursā Druvas vidusskolas 7.re klases skolniece Zenta Maria Rinmane ir ieguvusi Atzinības rakstu (skolotāja Sandra Burve).

Apsveicam ar panākumiem!

Skatīt vairāk

Mēs lepojamies 2018

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes apsveikšanas pasākumā "Mēs lepojamies 2018" uzaicināti 7 mūsu skolas skolēni- Niks Derums, Reinards Jānis Saulītis, Raivis Liepa, Luīze Strogonova, Elvis Groskops, Ieva Lukaža, Krista Gabriela Roba-par sasniegumiem valsts olimpiādēs un zinātniskajās konferencēs, konkursos, kā arī viņu skolotāji-  Normunds Svētiņš, Jānis Gruzis, Deins Egle, Kaspars Kļaviņš, Antra Dukāne, Andis Ozolnieks, Ilze Kļava, Sandra Burve, Līga Kaļišuka, Lauris Rinmanis, Juris Levics- un skolēnu vecāki.

Lepojamies!

Skatīt vairāk

Sasniegumi novada pētniecisko darbu konferencē

Saldus novada pētniecisko darbu konferencē

1. pakāpe Alisei Bērziņai (sk.Z.Sileviča), Raivim Liepam (sk.A.Rozenbahs), Robertam Jansonam (sk.N.Svētiņš), Vendijai Žulpai (sk.D.Dumbare);

2.pakāpe A.Andersonei (sk.Z.Sileviča), J.Škrabai (sk.S.Burve), K.Ziņģei (sk.L.Kaļišuka), E.Andersonei (Sk.L.Medne), R.Virbickim (sk.I.Koreņika), L.Trīmerim (sk.I.Rudzutaka);

3.pakāpe M.Virbickai (sk.S.Burve), K.Avinam (sk.L.Bula).

Apsveicam ar panākumiem!

 

4 laureāti Latvijas 42. zinātniskajā konferencē

Latvijas skolēnu 42.zinātniskajā konferencē savus darbus aizstāvēt bija uzaicināti 17 Druvas vidusskolas skolēni, 1. pakāpi ieguva Luīze Strogonova (skolotāja Ilze Kļava), 2. pakāpi Ieva Lukaža (skolotāja Līga Kaļišuka), Elvis Groskops (skolotājs Juris Levics), Niks Derums (skolotāja Antra Dukāne).

Lepojamies un priecājamies par panākumiem!

Skatīt vairāk

Kristai Gabrielai Robai 2.vieta Kurzemes vizuālās mākslas olimpiādē

Kurzemes vizuālās mākslas olimpiādē Kristai Gabrielai Robai 2.vieta (skolotāja Dace Pūce).

Lepojamies ar panākumiem!

Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Lana, Sergejs, Svetlana

Dzimšanas dienu svin:

Dzintars Justs Rūtens

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt