Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

Karjeras nedēļa 2022

Ikgadējā Karjeras nedēļā jauniešus Druvas vidusskolā aicinās atklāt savas uzņēmējspējas.

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē.

20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” (diskusijas saite- https://fb.me/e/1WTbr3QrS)  eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā.

Savukārt, 20.oktobrī plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” (diskusijas saite https://fb.me/e/2DoMMXUgD)  pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā. 

Karjeras izglītības programma 2021./2022.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu Nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi un radot pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Skatīt vairāk

Pieslēdzies zinātnei!

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi  (LZP) un Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) no 7. oktobra līdz 10. novembrim organizē pasākumu ciklu "Pieslēdzies zinātnei!", kurā aicina sabiedrību uzzināt vairāk par Latvijā veiktajiem pētījumiem dažādās zinātnes nozarēs, uzsverot zinātnieku darbu un zinātnes sasniegumu nozīmi zināšanu sabiedrības veidošanā. 

Skatīt vairāk

Karjeras nedēļa 2021

Karjeras nedēļas ietvaros aicinām vecākus uz diskusiju 11.oktobrī plkst.19:00 "Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?".

Skatīt vairāk

Atvērto durvju dienas oktobris 2021

Atvērto durvju dienas  2021. gada oktobrī
 

AUGSTSKOLAS

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 20. oktobris Skat.info
   
KOLEDŽAS
SIA "Biznesa vadības koledža" 7., 14., 21. un 28. oktobris plkst. 18:30 (tiešsaistē) Skat.info
   
CITI PASĀKUMI
Baltic Council for International Education 9. oktobris plkst. 10:00 - 17:00 Specializētā ārzemju izglītības izstāde "Starptautiskās izglītības dienas" (klātienē) Skat.info
Latvijas Darba devēju konfederācija 15. oktobris  - Karjeras pasākums jauniešiem  #PanākumuSkola ietvaros (tiešsaistē) Skat.info
Valsts izglītības attīstības aģentūra 11. - 15. oktobris  - Karjeras nedēļa visā Latvijā (tiešsaistē) Skat.info
Skatīt vairāk

Karjeras nedēļa 2021

 

 

No 11. - 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Šogad Karjeras nedēļa ar sauklI "IKT tavai karjerai" veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzzinot iedvesmojošus nozaru pārstāvju stāstus.

12.oktobrī iespēja piedalīties tiešsaistes diskusijā " Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē". 

Saite uz jauniešu diskusiju - https://fb.me/e/4o4nsEZgi

Skatīt vairāk

Ārzemju izglītības izstāde

Lielākā specializētā izstāde Baltijā "Starptautiskās Izglītības Dienas"

Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55
2021.gada 09.oktobrī, 10.00 – 17.00

09.oktobrī Rīgā Radisson Blu Hotel tīkla viesnīcā notiks Baltijā lielākā specializētā ārzemju izglītības izstāde „Starptautiskās izglītības dienas”. Izstādi organizē „Baltic Council for International Education” sadarbībā ar izglītības aģentūru „Meridian Group”.

Izstādē piedalīsies starptautiskās valodu skolas, prestižas angļu privātskolas, koledžas un universitātes no dažādām pasaules valstīm.
 
Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar ārzemju izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt informāciju par:
- augstākās izglītības programmām (Bachelor, Master, MBA) dažādās valstīs, ieskaitot klātieni, neklātieni un tālmācību;
- sagatavošanās programmām universitātei, privātskolai un koledžai;
- pamatizglītības un vidējās izglītības programmām labākajās vidusskolās un koledžās dažādās valstīs;
- profesionālo izglītību ārzemēs;
- valodu kursiem uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un speciālistiem;
- valodu nometnēm 7-18 gadus veciem skolēniem, valodu kursiem jauniešiem un pieaugušajiem ārzemēs;
- iecienītākajiem vasaras grupu braucieniem ar angļu valodas apguvi un aktīvu atpūtu Anglijā, Maltā, Austrijā, Kiprā;
- labākajām skolām, kas sagatavo speciālistus viesnīcu un tūrisma vadības jomā;
- bezmaksas izglītību un iespējām saņemt stipendijas un aizņēmumus;
- starptautiskajiem Kembridžas un IELTS eksāmeniem un iestāšanās testiem privātskolās.

Skolēniem un pieaugušajiem, studentiem un jauniešiem, skolotājiem un uzņēmumu darbiniekiem, visai ģimenei – Days of International Education!
 
Ieeja bez maksas

Sīkākā informācija
t.  +371 67317627
riga@balticcouncil.org

https://www.balticcouncil.lv/lv/macibas-arzemes/lielaka-specializeta-izstade-baltija-starptautiskas-izglitibas-dienas/
 

Skatīt vairāk

Karjeras atbalsta projekts

Piesakies  karjeras konsultācijai:

* ja tev vajadzīga palīdzība laika plānošanā;

* kā aizpildīt savu brīvo laiku;

* kura mācību iestāde, programma man būtu piemērotākā;

* vēlos  labāk izprast  savas stiprās puses;

* vēlos pārliecināties par savu izvēli ( izpildīt testus, parunāties)

 

Atvērto durvju dienas JŪNIJĀ

Atvērto durvju dienas  2021. gada jūnijā
 

AUGSTSKOLAS

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2. un 3. jūnijs (tiešsaistē) Skat.info
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 14. jūnijs plkst. 16:00 (pamatstudijās); 16. jūnijs plkst. 18:00 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) Skat.info
Banku augstskola 15. jūnijs plkst. 16:00 (pamatstudijās)  (tiešsaistē) Skat.info
Biznesa augstskola Turība 15. jūnijs plkst. 17:00 (tiešsaistē) Skat.info
   
KOLEDŽAS
SIA "Biznesa vadības koledža" 3., 10. un 17. jūnijs plkst. 18:30 (tiešsaistē) Skat.info
Rīgas Celtniecības koledža 7. jūnijs plkst. 18:00 (pēc 9. klases) (tiešsaistē) Skat.info
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 15. jūnijs  plkst. 12:00 (tiešsaistē) Skat.info
Juridiskā koledža 26. jūnijs plkst. 15:00 (tiešsaistē) Skat.info
   
PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Rīgas Valsts tehnikums 5. jūnijs plkst. 12:00 (tiešsaistē) Skat.info
Bulduru Dārzkopības vidusskola 8. jūnijs plkst. 15:00 (tiešsaistē) Skat.info
PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" 8. jūnijs (tiešsaistē)
   
CITI PASĀKUMI
Latvijas Darba devēju konfederācija

2.jūnijs plkst. 10.00 Tiešsaistes seminārs “Kur mācīsies Zemgales jaunieši?” Skat.info

9.jūnijs plkst. 10.00 Tiešsaistes seminārs “Kur mācīsies Rīgas jaunieši?”

   
Skatīt vairāk

Atvērto durvju dienas maijā

Atvērto durvju dienas  2021. gada maijā
 

AUGSTSKOLAS

Latvijas Kultūras akadēmija

5. maijs plkst. 15:00 (No prakses līdz darba vietai) (tiešsaistē) Skat.info

6. un 26. maijs plkst. 15:00 (tiešsaistes sarunas par bakalaura studijām) Skat.info

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 8. maijs plkst. 16:00 (pamatstudijās); 24. maijs plkst. 18:00 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) Skat.info
Latvijas Kultūras akadēmija 8. maijs plkst. 13:00 (informācijas diena tiešsaistē) Skat.info
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 8. maijs plkst. 12:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) Skat.info
Banku augstskola 11. maijs plkst. 16:00 (pamatstudijās)  (tiešsaistē) Skat.info
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 14. maijs no plkst. 9:40 (tiešsaistē) Skat.info
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 15. maijs (konsultācijas uzņemšanai - tiešsaistē) Pieteikšanās šeit
Transporta un sakaru institūts 15. un 27. maijs (vasaras uzņemšana)
(informācija par pasākumu norisi tiks precizēta)
Biznesa augstskola Turība 29.maijs plkst. 17:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) Skat.info
Skatīt vairāk

Piemērotākā mācību satura vidusskolā izvēle

 Diskusiju par to, kā izvēlēties piemērotāko mācību saturu vidusskolā! 

Skaties diskusiju tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā! ????

Skatīt vairāk

RSU Atvērto durvju diena

Ceturtdien, 29. aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notiks Atvērto durvju diena, kur ikviens varēs virtuāli iepazīt pamatstudiju programmas, augstskolas vidi, mācībspēkus, studentus un absolventus. Gads pie ekrāniem radījis zināmu nogurumu, tāpēc šogad RSU Atvērto durvju diena plānota kā dinamiska trīs stundu programma tiešsaistes viesistabā, kuras namatēvs būs aizraujošais docētājs un ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Daugulis. Vienlaikus noritēs fakultāšu ZOOM tikšanās, kurās studētgribētāji varēs jau detalizētāk iepazīt savas noskatītās programmas. Atvērto durvju dienai pamatstudiju programmās varēs sekot līdzi 29. aprīlī no 14.00 līdz 17.00 RSU mājaslapā (www.rsu.lv/atverto-durvju-diena) un tiešraidē augstskolas Facebook kontā.

Skatīt vairāk

Atvērto durvju dienas aprīlī

Atvērto durvju dienas  2021. gada aprīlī
 

AUGSTSKOLAS

Latvijas Kultūras akadēmija

7. un 21. aprīlis plkst. 15:00 (tiešsaistes sarunas par bakalaura studijām) Skat.info

16. aprīlis plkst. 15:00 ( Kā kļūt par veiksmīgu producentu un pasākumu organizatoru) (tiešsaistē) Skat.info

24. aprīlis plkst. 12:00 - 15:30 (informācijas diena tiešsaistē) Skat.info

Rīgas Juridiskā augstskola 8. aprīlis plkst. 16:00 (bakalaura programmām tiešsaistē) Skat.info
Rīgas Tehniskā universitāte (Rīgas Biznesa skola) 8. aprīlis plkst. 16:00 (bakalaura programmai tiešsaistē) Skat.info
Banku augstskola 13.aprīlis plkst. 16:00 (pamatstudijās); 27.aprīlis plkst. 18:30 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) Skat.info
Transporta un sakaru institūts

14.aprīlis Inženierzinātņu programmas

15.aprīlis Loģistikas & vadības programmas
(informācija par pasākumu norisi tiks precizēta)
Ventspils Augstskola 16. aprīlis plkst. 13:00 (tiešsaistē) Skat.info
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 26.aprīlis plkst. 16:00 (pamatstudijās); 27.aprīlis plkst. 18:00 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) Skat.info
Biznesa augstskola Turība 29.aprīlis plkst. 17:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) Skat.info
Rīgas Stradiņa universitāte 29. aprīlis plkst. 14:00 (tiešsaistē) Lai uzzinātu vairāk, pieraksties jaunumiem.
   
KOLEDŽAS
SIA "Biznesa vadības koledža"

8., 15., 22. un 29. aprīlis plkst. 18:30 (tiešsaistē) Skat.info

   
PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 1. aprīlis plkst. 14:00 - 18:00 (Atvērtās ZOOM dienas) Skat.info
Bulduru Dārzkopības vidusskola 8. aprīlis plkst. 15:00 (tiešsaistē) Skat.info
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 9. aprīlis plkst. 17:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē) Skat.info
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 10. aprīlis plkst. 9:50 - 13:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē) Skat.info
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 12. aprīlis (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta) Skat.info
PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" 15. aprīlis (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)
Rīgas Valsts tehnikums 15. aprīlis plkst. 18:00 (tiešsaistē) Skat.info
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 20. aprīlis plkst. 14:00 (tiešsaistē) Skat.info
   
Skatīt vairāk

Tiešsaistes seminārs "Izglītība un karjera"

Izmanto iespēju! Piesakies tiešsaistes semināram "Izglītība un karjera" 25.martā

Informācija un pieteikšanās šeit https://fb.watch/3Skz5zq5eO/

Skatīt vairāk

Latvijas Kultūras akadēmija

No marta līdz jūnijam Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicinās skolēnus uz tiešsaistes sarunām ar LKA bakalaura programmu un apakšprogrammu vadītājiem.

7. aprīlī plkst. 15.00 sarunā “Kas kopīgs kultūrai, socioloģijai un menedžmentam?” 

21. aprīlī plkst. 15.00 sarunā “Es nevaru nedejot”

6. maijā plkst. 15.00 sarunā “Mācīties kultūru caur valodu un valodu – caur kultūru” 

26. maijā plkst. 15.00 bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” 

 

 

 

Skatīt vairāk

Radošās darbnīcas biznesā un mārketingā RSU

Sagatavošanas kursi Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmās RSU

 Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība

Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika,

 Starptautiskais mārketings un reklāma.

Skatīt vairāk

RSU "Kritiskā domāšana komunikācijā".

Aicinām skatīties RSU Komunikācijas fakultātes dekānes prof. Andas Rožuklanes vieslekciju “ Kritiskā domāšana komunikācijā: kā ne(no)ticēt visam, ko tu pats domā?”

Šī saruna ir par tādu it kā neiespējamu attēlu spogulī, kad atspulgs attālinās no oriģināla. Tās gaitā būs vismaz viens mēģinājums atrast atbildi uz jautājumu: kā es to zinu? Sarunā kritiskā domāšana komunikācijā skatīta kā  pašrefleksija, savu komunikācijas pieeju atpazīšana, jo tas ir svarīgāk nekā kritisks skats uz citiem.

 

Lekciju skatāma 4. martā
plkst. 16.00 – 17.00
LNB Facebook kontā

Skatīt vairāk

Atvērto durvju dienas martā

Atvērto durvju dienas  2021. gada martā
 

AUGSTSKOLAS

Rīgas Tehniskā universitāte 4.marts plkst. 11:00 (virtuālā karjeras diena) Skat.info
Banku augstskola 9.marts plkst. 16:00 (pamatstudijās); 23.marts plkst.  18:30 (maģistrantūrā) (tiešsaistē) Skat.info
Latvijas Kultūras akadēmija 10.marts plkst. 15:00 (Veido karjeru jau savos 13 (14, 15 - tagad!) Skat.info
Transporta un sakaru institūts
17.marts Inženierzinātņu programmas
18.marts Loģistikas & vadības programmas
25.marts Maģistra programmas & MasterPlus
(informācija par pasākumu norisi tiks precizēta)
20 marts (tiešsaistē - TSI Olimpiāde 12. kl. skolēniem un tehnikumu audzēkņiem) Skat.info
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 23.marts plkst. 12:00 (informācija par pasākuma norisi tiks precizēta)
   
KOLEDŽAS
"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža 2. un 30. marts plkst. 16:00 (tiešsaistē) Skat.info
SIA "Biznesa vadības koledža" 4., 11., 18. un 25. marts plkst. 18:30 (tiešsaistē) Skat.info
RTU Olaines Tehnoloģiju koledža 8. - 12. marts (tiešsaistē)
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 18. un 25. marts Skat.info
   
PROFESIONĀLĀS SKOLAS
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

5.marts plkst. 16:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē) Skat.info

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

11., 18. un 25. marts plkst. 14:00 - 18:00 (Atvērtās ZOOM dienas) Skat.info

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 13.marts plkst. 9:50 - 13:00 (konsultācijas reflektantiem tiešsaistē) Skat.info
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 16. marts plkst. 14:00 (tiešsaistē)
   
Skatīt vairāk

RTU atvērto durvju diena 26.02

Kā jau katru gadu, arī šogad RTU ver vaļā durvis, lai aicinātu topošos
studentus, viņu vecākus un citus interesentus ielūkoties RTU ikdienā,
iepazīties ar piedāvātajām studiju programmām, ārpusstudiju aktivitātēm
– sporta iespējām, radošajiem kolektīviem, Studentu parlamentu, biznesa
inkubatoru un citiem ar studiju dzīvi RTU saistītajiem aspektiem.
Pasākums norisināsies 26. februārī plkst. 10.00 – 16.00 tiešsaistē,
tāpēc interesentiem ir iespēja tajā piedalīties, neizejot no mājām.
Stendi būs atvērti jau no 21. februāra.

 

Skatīt vairāk

Jaunās studiju programmas 2020/2021

Lielu daļu jaunizveidoto programmu augstskolas ir izstrādājušas un īsteno sadarbībā ar citām Latvijas vai ārvalstu augstskolām; daļa programmu ir starptautiski orientētas un tiek īstenotas angļu valodā.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 14 pirmā līmeņa jeb koledžas programmām;
  • 16 bakalaura programmām;
  • 23 profesionālā bakalaura programmām;
Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt