Seminārs notiks 2020.gada 25. janvārī  “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskajā institūtā, Lejupes ielā 3, Rīgā.