Druvas Vidusskola

Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

Dzejas tēlu radītās asociācijas darbībā un - uz ekrāna

Informācija drīzumā tiks ievietota

Skatīt vairāk

Māksla tepat līdzās. Vizuālās mākslas stunda 1. klasē

Vizuālās mākslas stunda 1.do klasē.

Tēma: Māksla tepat līdzās

Uzdevumi:

* Vingrināties mākslu saskatīt tur, kur citi tai paiet garām.

* Izmantot dažādu līniju veidus savā darbā.

* Atspoguļot savu sporta apavu pēdas rakstu uz papīra.

* Atkārtot jēdzienu simetrija.

Skatīt vairāk

Sniega stunda - Dabaszinības 2. kl.

Šajā stundā mājturība un tehnoloģijas sasaistījās ar dabas zinībām un vizuālo mākslu, ar radošu darbošanos, kur roku rokā strādā iztēle, fantāzija un praktiski celtniecības darbi. Bērniem draudzīgi sadarbojoties, tapa gan lielas, gan pavisam mazītiņas sniega figūras, kuras izdaiļoja skolas ābeļdārzu.

Skatīt vairāk

Latviešu valoda 2. klasē - Teikums. Teikuma gramatiskais centrs

20. aprīlī 2. re klase apciemoja karaļvalsti – teikumu, kurā valda divi: karalis un karaliene. Karaliene ir teikuma priekšmets, par kuru teikumā kaut kas tiek pastāstīts. Teikuma priekšmets atbild uz jautājumu – kas? Karalis ir izteicējs. Viņš atbild par to, kas notiek ar karalieni (teikuma priekšmetu). Izteicējs atbild uz jautājumiem – ko dara? Ko darīja? Ko darīs?

Skatīt vairāk

Projekta darbs 10.em klasei latviešu valodā ,,Aizliegtais paņēmiens’’

Tēma: Valodas kultūra

Mērķis: saskatīt valodas lietojuma kļūdas sev apkārt (publiskajā telpā) un medijos

Skatīt vairāk

Senā literatūra

Grupu darbs 10.em klasē

Tēma: Vissenākā literatūra.

Temats: ,,Ko juta, saprata senais cilvēks ...”

Darba mērķis: Iepazīties ar senās literatūras piemēriem, seno civilizāciju kultūru un mākslu.

Darba uzdevums: Atklāt senajā literatūrā izteikto ideju, tēlu un sižetu nozīmi.

Skatīt vairāk

12. klase iepazīst Imantu Ziedoni

       Imants Ziedonis ir tik interesanta un daudzpusīga personība, ka ikviens var kaut ko gūt, interesējoties par viņu. Tā arī 12. klases skolēni iepazina dzejnieku, rakstnieku, publicistu, vērotāju, meklētāju un vienkārši cilvēku – Imantu Ziedoni. Izpētes darbs notika, lasot publikācijas žurnālos, laikrakstos, grāmatās, kā arī internetā un skatoties dokumentālo filmu. Šādā veidā, gabaliņu pa gabaliņam liekot kopā, veidojās priekšstats par šo izcilo personību.

Skatīt vairāk

Cepam kopā ar vecākiem

Interesanta mājturības stunda 1.do klasei bija kopā ar Vairas vecākiem Agitu un Ivaru Skrebeļiem- iepazīt cepumu recepšu sastāvdaļas, pašiem cept cepumus un galvenais kopā priecāties par padarīto!

Paldies vecākiem par ieinteresētību un atsaucību!

Skatīt vairāk

"Lasīšanas čempionāts" krievu valodā

25. februārī krievu valodas stundā 9.klases skolēniem notika "Lasīšanas čempionāts".

Stundas mērķis: skolēnu vārdu krājuma papildināšana.

Skolēnu atsauksmes pēc stundas bija dažādas, jo vajadzēja strādāt ne tikai ātri, bet arī pareizi, lai iegūtu pēc iespējas vairāk punktu. Skolēni atzina, ka darbs bija pietiekami intensīvs visas stundas garumā. Stundas beigās katram pārim visvairāk interesēja iegūto punktu skaits.

Kr. valodas skolotāja Inese Čeporjuse.

Skatīt vairāk

Citāda matemātikas stunda 1.re klasē

Stundas sākumā ar „maģisko” matemātikas bumbu nostiprinām galvas rēķinus pirmajā desmitā.

Sākam Ziemassvētku stāstu…

Ar Rūķu dzejoli, kas vienlaikus ir arī pirkstu vingrinājums pirms sākšanas rakstīt, sākam atšifrēt Ziemassvētku vecīša slepeno vēstījumu. Vēstījumā jāatrisina matemātiskās izteiksmes pirmā desmita apjomā, kurās nostiprinām jau mācītas lietas- par tik vairāk, par tik mazāk, saskaitīšana, atņemšana.

Skatīt vairāk

Latvijas un pasaules vēsture 12. klasei

Tēma: „Latvijas Republika. 1920.-1940. un 1991.-2015.”

Stundas mērķis: izprast LR kontinuitāti un neatkarīgas Latvijas valsts attīstības līdzīgās un atšķirīgās iezīmes šajos periodos.

Jaunums – koplietošanas tabula, kurā skolēni vienlaicīgi (pāros) ieraksta divus nozīmīgus faktus/notikumus/problēmas par LR 1920. - 1940. un  1991. - 2015.gados.

Izvērtējot stundu, skolēni atzina, ka ir bijis ļoti interesanti un visu laiku ir bijis jādomā!

Tēmas noslēgumā- argumentētu eseja, izmantojot kopīgi tabulā ierakstītos faktus!

Paldies 12. klases skolēniem par labo dabu un jauko vērtējumu!

Inguna Role

Skatīt vairāk

Biznesa idejas ģenerēšana

Stundas mērķis:

      Praktiski izmantot teorētiskās zināšanas ar komercdarbības sākšanu saistītajos jautājumos – biznesa  idejas formulēšanā un uzņēmējdarbības vides faktoru novērtēšanā;

    Attīstīt prasmi strādāt grupā un pielietot atvērto domāšanu.

Skatīt vairāk

Dāvana sociālās mājas „Rūķīši” iemītniekiem

       3. klases skolēniem patīk teātris- gan skatīties, gan pašiem spēlēt. Citādās stundas mērķis- inscenēt brāļu Grimmu pasaku „Brēmenes muzikanti” un iepriecināt vientuļos cilvēkus „Rūķīšos”.

Skatīt vairāk

Domā un mācies spēlējoties

Latviešu valoda 2.RE klasē

Decembra vidū, kad „lielie darbi apdarīti”, atzīmes izliktas, Ziemassvētku dzejolītis iemācīts, vēstule vecītim uzrakstīta, koncerta priekšnesumi gatavi, ir laiks citādai stundai - spēļu stundai. Kāpēc ne, ja pierādījies, ka bērniem it kā grūtas lietas spēļu veidā apgūt ir pavisam viegli?

Skatīt vairāk

Matemātika1.klasē

Stundas tēma: Skaitļa 10 sastāvs.

Stundas mērķis: katrs skolēns praktiski darbojoties pats atrod visus iespējamos skaitļa 10 sastāva variantus.

Stunda sākās ar galvas rēķinu piemēriem. To risināšanu vadīja pirmklasniece Laura.

Skatīt vairāk

Intervija krievu valodā ar...

       Svešvalodas apgūstam galvenokārt tāpēc, lai komunicētu ar citiem cilvēkiem,  risinātu sarunu,  prastu uzdot jautājumus  un saprastu sniegtās atbildes.

      Lai pārliecinātos, ka tas ir iespējams, 12. klases skolēni iejutās žurnālistu lomā un devās intervēt mūsu skolas darbiniekus.

Skatīt vairāk

Citāda stunda 8. klasē

Mācību gada beigās, kad visi domā par Ziemassvētku Brīnumu un jaunu apņemšanos Jaunajā gadā, Citāda stunda notika 8.klasē. Šoreiz stunda nebija citāda tāpēc, ka tajā tiktu izmantotas jaunas un vēl nezināmas tehnoloģijas, bet gan tāpēc, ka vienas stundas ietvaros tika integrēts divu mācību priekšmetu, sociālo zinību un literatūra, saturs.

Skatīt vairāk

Angļu valoda 11. un 12. klasē

Stundas tēma: Pasaules lielākie informāciju tehnoloģiju uzņēmumi un to dibinātāji.

Stundas mērķis: Strādājot grupās, sagatavot aptuveni 15 minūšu prezentāciju par norādīto informāciju tehnoloģiju uzņēmumu un tā dibinātāju Solutions Upper-Intermediate 8. tēmas „Caught in the net” jeb „Tīmekļa varā” ietvaros. Skolēni, strādājot grupās, sagatavoja prezentācijas par IT uzņēmumiem APPLE, GOOGLE, WINDOWS, FACEBOOK un to dibinātājiem. Stundas ideja radās, kopā ar skolēniem izlasot Marka Cukerberga vēstuli viņa jaundzimušajai meitai, kurā viņš un viņa dzīvesbiedre paziņo, ka 99% Facebook akciju jeb 45 miljardus dolāru novēl labdarībai, lai attīstītu katra indivīda potenciālu un pasaulē veicinātu vienlīdzību.

Skatīt vairāk
Ielādēt vēl

Sveicam svētkos!

Vārda dienu svin:

Maira, Rasa, Rasma

Dzimšanas dienu svin:

Karlīna Kronberga

Ieskaties!

e-klase.lvvēstis

Svarīgais tuvplānā

Ansis Gustavs Andersons ir 33. starptautiskās informātikas olimpiādes (IOI 2021) dalībnieks Latvijas delegācijas sastāvā.

Paldies!

Skola izsaka vissirsnīgāko paldies gan "EL.Serviss" darbiniekiem un tās direktoram Armandam Ceimeram, gan "Norplast" darbiniekiem, sevišķi Ivaram Liepam un firmas vadītājam Mārim Meijam!

Skatīt vairāk

Arhīvs

Mūsu draugi

oazebiedriba-saujamazpulki

Noderīgas saites

Skatīt vairāk

Nosūti mums ziņu!

Nosūtīt